3 Cara Agar Selalu Menang Mejajen Dengan Lontar Bali

3 Cara Agar Selalu Menang Mejajen

Lontar Pengayam Ayaman Ialah Salah Satu Referensi yang Dipakai Warga Bali Ketika Ada Tabuh Rah

 Berikut ini telah kami siapkan penamaan ayam dibali,, mudah-mudahan menjadi pengetahuan lebih untuk teman teman sebab pengayam ayaman satu peninggalan nenek moyang yang kami punyai yang bisa pantas dijaga untuk pengetahuan anak cucu kami nantiny.

 • Buik = Panggilan untuk ayam aduan yang di mana bulunya berwarna-warni,.
 • Kelau atau Kelawu = untuk ayam jago yang mempunyai bulu warna abu-abu,.
 • Bihing atau Biying = Panggilan untuk ayam jago yang mempunyai bulu warna merah,.
 • Brumbun = Panggilan ini dipakai untuk gabungan dari warna bulu ayam petarung di antara merah, putih dan hitam,.
 • Sa = Panggilan ini dipakai untuk ayam yang mempunyai bulu warna putih,.
 • Ook = panggilan untuk ayam aduan yang di mana bulu di bagian lehernya benar-benar lebat,.
 • Jambul = Panggilan untuk ayam aduan yang tumbuh bulu pada bagian kepalanya,.
 • Godek = panggilan ini untuk ayam yang mempunyai bulu di bagian kakinya,.
 • Sangkur = untuk ayam jago yang di mana kondisi fisiknya tanpa ada bulu ekor,.

1. Sastra Kuno Lontar Pengayam ayaman

Senin / Come ( Kalender Bali ) : Lontar Kuno Pengayam ayaman

Senin Legi..

Ngajanang sareng ngelodang..leban ayam saking kauh,.

 • Raje = Sekuning papak Bangkarna,.
 • Jaye = ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet, Mate selem bangkarna,.
 • Kaon = brumbun kedas mate putih, klawu mate putih, biying kuning mate putih,.

Senin Pahing..

Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh,.

 • Raje = Ijo biru bangkarne,.
 • Jaye = Biying, Wangkas, sekuning bangkarna,.
 • Kaon = Buik polos kuping putih, klawu, brumbun, Serawah kedas polos,.

Senin Pon..

Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh,.

 • Raje = Ijo kedas mate putih, Ijo biru mate putih,.
 • Jaye = Biying, Wangkas, Brumbun, Buik, Klawu biru, Klawu kedas mate putih,.
 • Kaon = Serawah kuning bangkarne mate bang,.

Senin Wage..

Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod,.

 • Raje = Ijo biru mate selem bangkarna,.
 • Jaye = Klawu, Serawah kedas mate bang,.
 • Kaon = Biying papak mate putih, Wangkas, Brumbun, Buik papak mate putih,.

Senin Kliwon..

Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje,.

 • Raje = Sepapak Jambul bangkarna,.
 • Jaye = Klawu, ijo, Brumbun,.
 • Kaon = Serawah Polos, Sekuning mate putih, Buik, Wangkas, Biying kuping putih,.

Selasa / Anggara ( Kalender Bali ) : Lontar Kuno Pengayam ayaman

Selasa Legi..

Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Sekedas,.
 • Jaye = Buik, Klawu, Brumbun Kedas, Brumbun biru polos mate putih,.
 • Kaon = Serawah Biru mate bang, Wangkas, Biying biru mate bang, Biying biru maye selem,.

Selasa Pahing..

Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh,.

 • Raje = Serawah biru mate selem kuping putih,.
 • Jaye = Ijo, brumbun, biying mate selem, sa kuning,.
 • Kaon = Sekedas, Wangkas, Buik, klawu, Brumbun apit mate putih,.

Selasa Pon..

Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh,.

 • Raje = Wangkas biru bangkarne, buik kedas mate putih,.
 • Jaye = Brumbun Kedas, serawah mate kuning, ijo kedas,.
 • Kaon = Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem,.

Selasa Wage..

Ngajanang sareng kelod..leb ayam saking kaje,.

 • Raje = Wangkas biru bangkarne mate selem,.
 • Jaye = Brumbun, klawu kuning bangkarne mate selem,.
 • Kaon = Sekedas mate putih, Sekuning mate putih, Serawah, Buik, Ijo poleng mate putih,.

Selasa Kliwon..

Nganginang sareng Kelod..leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Serawah Kuning kuping putih, Serawah biru kuping putih,.
 • Kaon = Brumbun , Wangkas , Brumbun Kedas,.

Rabu / Buda ( Kalender Bali ) : Sastra Kuno Pengayam ayaman

Rabu Legi..

Ngajanang sareng Kelod..leb ayam saking kangin,.

 • Raje = Serawah biru mate bang,.
 • Jaye = Ijo, Buik polos mate bang, Wangkas,.
 • Kaon = Klawu kuning mate putih, Papak, Serawah, Biying, Brumbun kuning mate kuning, Ijo Mate Kuning,.

Rabu Pahing..

Ngajanang Sareng Kauh..leb ayam saking Kangin,.

 • Raje = Biying kuning, Brumbun biru Papak mate bang,.
 • Jaye = Klawu, Ijo, Buik Kedas dimpil mate bang,.
 • Kaon = Wangkas Kuning sangkur mate selem kuping putih, biying, Serawah sangkur kuning mate putih,.

Rabu Pon..

Ngajanang sareng kauh..Leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = Biying Kuning polos mate putih bangkarne,.
 • Jaye = wangkas, Brumbun, Sekuning polos mate putih,.
 • Kaon = Klawu biru, klawu kedas, serawah Papak Mate selem, Ijo biru, Ijo kedas, Buik, serawah Biru,.

Rabu Wage..

Ngelodang sareng Kauh..leb ayam saking kelod sareng kangin

 • Raje = Ijo biru polos, Brumbun biru mate kuning,.
 • Jaye = Wangkas kedas mate kuning,.
 • Kaon = Klawu kuning, Buik kuning papak jambul, Brumbun kuning,.

Rabu Kliwon..

Nganginang sareng kauh..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = buik Kuning,.
 • Jaye = Serawah kedas, Serawah Jambul,.
 • Kaon = Brumbun, Klawu, Ijo kedas jambul bangkarne,.

Kamis / Wrespati ( Kalender Bali ) :

Kamis Legi..

Nganginang sareng ngelodang..leb ayam saking Kauh sareng kelod,.

 • Raje = Sekedas bangkarna,.
 • Kaon = Biying Kuning kuping putih,.

Kamis Pahing..

Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking kelod,.

 • Raje = Brumbun apit kuping putih, Sekedas pellet lekong kuping putih, Serawah kuning,.
 • Jaye = Serawah kuning bangkarne, Wangkas, Biying kuning bangkarne,.

Kamis Pon..

Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = Biying Kuning mate kuning,.
 • Jaye = Wangkas, Serawah kedas, Ijo kuning mate kuning, Papak Ireng,.
 • Kaon = Brumbun, ijo Biru mate selem, Buik, Biying biru, Papak kedas mate bang,.

Kamis Wage..

Kaje sareng kangin..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = Serawah kedas jambul, Serawah kuning jambul,.
 • Jaye = Klawu, Buik kedas jambul,.
 • Kaon = Ijo, biying biru, Wangkas, brumbun biru,.

Kamis Kliwon..

Ngelodang sareng Nganginang..leb ayam saking Kauh sareng Kelod,.

 • Raje = Ijo biru,.
 • Jaye = Serawah, Buik, Biying biru,.
 • Kaon = Serawah kedas, Kalwu, Brumbun kedas, Wangkas kedas,.

Jumat / Sukra ( Kalender Bali ) :

Jumat Legi..

Kaje sareng kauh..leb ayam saking kaje sareng kauh,.

 • Raje = Buik kuning papak Godeg,.
 • Jaye = Sekedas, Ijo bangkarne,.
 • Kaon = Klawu biru,.

Jumat Pahing..

Ngajanang sareng Kauh..leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Sekedas papak mate bang,.
 • Jaye = Buik, Serawah, Biying Kuning, Biying kedas mate bang,.
 • Kaon = Brumbun biru mate putih, Wangkas kedas, klawu polos, Ijo biru polos mate putih,.

Jumat Pon..

Ngelodang sareng kauh..leb ayam saking kangin lan Kaje

 • Raje = buik kuning papak mate putih,.
 • Jaye = Brumbun, klawu kuning mate kuning, Wangkas papak,.
 • Kaon = Brumbun Apit, Ijo Cemeng polos mate selem,.

Jumat Wage..

Ngelodang sareng Kauh..leb ayam saking Kangin sareng Kaje,.

 • Raje = Ijo biru, Serawah bang karne mate selem,.
 • Jaye = Buik, Klawu kedas,.
 • Kaon = Wangkas, biying kuping putih, Biying brumbun, Serawah kuping putih,.

Jumat Kliwon..

Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking Kangin sareng Kaje,.

 • Raje= Ijo biru jambul mate selem kuping putih,.
 • Kaon = Sekedas mate bang, Serawah, Wangkas, brumbun kedas dimpil pellet mate kuning,.

Sabtu / Caniscare ( Kalender Bali ) :

Sabtu Legi..

Ngelodang sareng kauh..leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Serawah susuk pellet,.
 • Kaon = sekedas, Biying biru Wangkas,.

Sabtu Pahing..

Kaje Sareng Kelod, leb ayam saking kelod kauh

 • Raje = Biying Cemeng Sangkur
 • Jaye = Brumbun, Ijo, Buik sangkur
 • Kaon = Sekedas, Serawah, Wangkas, Klawu

Sabtu Pon..

Ngelodang sareng Kangin..leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Serawah biru bangkarne mate selem,.
 • Jaye = Sekedas, Wangkas, Biying biru mate putih,.
 • Kaon = Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo, Brumbun, Papak Gagade mate bang,.

Sabtu Wage..

Ngajanang sareng Kangin..leb ayam saking Kelod Kauh,.

 • Raje = Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem,.
 • Jaye = Buik, Klawu, sekedas lekong,.
 • Kaon = Wangkas kuning kuping putih, Biying , Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih,.

Sabtu Kliwon..

Ngelodang sareng Kangin..leb ayam saking Kaje,.

 • Raje = Ijo biru bangkarne,.
 • Jaye = Serawah, ijo, Sekedas bang karne,.
 • Kaon = Klawu kuning, Biying wangkas, Brumbun,.

Minggu / Redite ( Kalender Bali ) :

Minggu Legi..

Ngajanang sareng kangin..leb ayam saking Kangin,.

 • Raje = Brumbun Kuning kuping putih,.
 • Jaye = Serawah kedas jambul bangkarne,.
 • Kaon = Buik, Klawu, Ijo kedas jambul bang karne,.

Minggu Pahing..

Nganginang sareng Kauh..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = serawah kuning mate putih, Buik Kedas,.
 • Jaye = Ijo, Biying mate Kuning,.
 • Kaon = sekedas, Wangkas biru mate selem bang karne,.

Minggu Pon.

Nganginang sareng kauh..leb ayam saking kelod,.

 • Raje = Seluiring Brumbun,.
 • Jaye = Ijo, Serawah, Sebiru kuping putih,.
 • Kaon = Sekedas, Biying, Wangkas, Klawu kuning, Papak bangkarne,.

Minggu Wage..

Nganginang sareng kauh..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = Sekedas,.
 • Kaon = Buik, Serawah, Klawu, Biying polos mate putih, klawu kedas mate putih,.

Minggu Kliwon..

Ngauhang sareng kaje..leb ayam saking Kelod,.

 • Raje = Klawu selem, Biying selem, Ijo bangkarne,.
 • Jaye = Biying suku dare, ijo poleng, Klawu bangkarne,.
 • Kaon = Sekedas, Brumbun kedas, Biying kedas, Klawu kedas, Ijo ke,.

2. Carcan Ayam Bali dalam Lontar Cakepan Pengayam - ayam Tajen

berdasar Lontar Pengayam-ayam, di bawah ini beberapa nama ayam yang mempunyai pengaruh kuat dalam ajang aduan Sabung Ayam Tajen di Bali, salah satunya:

 • Ayam Ratun Sa kuning : Sakuning jambul bangkarna saha gondala dimpil aneh
 • Ayam Sa kedas matania putih
 • Ayam Suarga Gumawe Ayu : Sekedas jambul bangkarna dimpil karo
 • Ayam Se kedas mata selem
 • Ayam Se kedas sandeh tegil pemanggahan
 • Ayam Penjor Petung : Serawah kuning bulun ikutnia selem akatih bulun lanangne
 • Ayam Se jagat Mata : Serawah kuning rerajah sesoring tegil
 • Ayam Biying Kidang Mengi : Biying nyelem jambul kupingne lan telapakan batisne, kukunia putih
 • Ayam Biying Tampak Demi : Biying nyelem jambul bang karna telapakan batis kuning, kuku linjong kuning
 • Ayam Gagak Sadeng Mungguing Setra : Biying selem polos bangkarna tegil pemanggangan
 • Ayam Biying Behe-Behe : Biying selem jambul sangkur bangkarna dimpil karo kuku linjong putih, janggar jegjeg tur lumbang
 • Ayam Ratun Biying : Biying kuning jambul bangkarna dimpil karo
 • Ayam Biying kuning sangkur bangkarna jambul dimpil lima
 • Ayam Patra Anglungsir : Biying selem lekong jambul bangkarna dimpil aneh, telapakan batis kuning
 • Ayam Segara Muncar : Ijo kunig jambul ikutne sembur
 • Ayam Kala Cakra : Ijo selem jambul bangkarna dimpil karo kuku linjong lan telapakan batis kuning
 • Ayam Ijo selem polos bangkarna
 • Ayam Sandang Lawe : Ijo biru wok sangkur jangut putih bangkarna dimpil aneh
 • ayam Saludra : Ijo bang batis putih tegil pelet
 • Ijo Kedas Tegil Serit
 • Ayam Jaka Tua : Ijo selem sangkur jambul bangkarna dimpil karo kuku lan telapakan batisne putih
 • Ayam ijo kedas koping putih ring sisi/tepine
 • Ayam Kelau Batur : Kelau biru barak, batis putih, paruhnia kuning serit barak
 • Ayam kelau sangkur polos bangkarna dimpil aneh
 • Ayam ameng-ameng Bhatari Durga : Kelau alab jambul bangkarana dimpil karo
 • Ayam buaya ngangsar : Kelau selem sangkur telapakan batisne kuning, titik batisne gede-gede
 • Ayam paksi raja : Kelau alab matane selem
 • Ayam wangkas kuning mata linglang
 • Ayam wangkas kalu kali : Wangkas kuning mesisip bulu dibangkiangne 3 katih
 • Ayam ratun wangkas : Wangkas kuning jambul bangkarna dimpil aneh
 • Ayam rare meleng : Wangkas kuning batis barak paruh kuning mulus
 • Ayam wangkas kedas polos bangkarna gegada kiwa
 • Ayam wangkas dewa ayu : Wangkas kedas wok jambul bangkarna
 • Ayam buik bintek : Buik kedas jambul bangkarna
 • Ayam druwe sedan semaya : Buik kuning bulu barak polos bangkarna dimpil aneh (penjaga rumah)
 • Ayam buik upas : Buik bangkarna rerajah seliwah
 • Ayam buik cetik : Buik bangkarna itik-itikne selem
 • Ayam brumbun dapur (pawon) : Brumbun kedas lan paruhne putih mulus
 • Ayam brumbun batis putih mulus paruh biru
 • Ayam druwe merajapati : Brumbun kuning batis barak paruh kuning kedas
 • Ayam bima ngagem gada : Brumbun kuning polos dimpil aneh
 • Ayam brumbun kuning polos godeng gerupa dimpil karo
 • Ayam brumbun selem sangkur jambul bangkarna dimpil karo (sanget dampakne)

CARCA AYAM UTTAMA - CAKEPAN PENGAYAM AYAMAN 

AYAM KEBO BAWA : sekuning sangkur wok jambul sandeh bangkarna godeg gerupa, dimpil karo paruh bengot/bengor

 • AYAM TURUNAN SAGHYANG LICIN : Ayam matane sekadi matan kambing
 • AYAM TAN MEBULU KOPING, SEKADI KOPING LASAN
 • AYAM GUDING SUARA : Suarane ngengkuk 2-3 daweg mekeruyuk tur tetep
 • AYAM KRUYUKNE BAWAK LAN MEGEREM SUARANE
 • AYAM SEJAGAT MATA : Serawah kedas lan paruhnia medaging jambul
 • AYAM BRUMBUN SELEM MATA PUTIH SANGET PENGARUHNE, TAN DADI LAWANANG SEKEDAS
 • AYAM PELUNG (ALAB) PARUH KUNING BANGKARNA-MEPENGARUH PISAN
 • AYAM GADING WONG-pengaruh pisan (Ayam sane lidah ipune tapak)

Lontar Tajen Pengayam ayaman Sadwara

 • Tungleh ; Biying sangkur, ijo kuning jaya. wangkas kedas , biying ikuhan talu
 • Aryang ; Serawah kuning jaya. buik talu
 • Urukung ; Suku biru bang karna jaya. Ijo alab, Buik kedas talu
 • Paniron ; Ijo kedas jaya. Biying kuning, wangkas kuning talu
 • Was ; Wangkas kedas jaya. Buik kedas ,biying kedas talu
 • Maulu ; Jambul jaya. Sangkur talu

3. Pengayam-Ayam berdasar Hari melakukan Tajen

Jika beberapa pembaca mempunyai ayam aduan yang pernah menang di aduan Tajen, supaya tidak mengadu-nya kembali ke hari Redite Umanis,

Jika waktu aduan ialah "Pasah bertemu Tungleh" (pasah tungleh), ini ialah dina pengayam-ayaman terbaik balikang / badingang

Jika pergi ke ajang Tajen, kurungan ayam tidak boleh dipindahkan dari status waktu ambil ayam aduan, dan tidak boleh terima panggilan apa lagi menjawab panggilan rekan/seseorang.

Kemasyhuran Ayam Aduan Berdasar Primbon Dina (hari)

Yakin atau mungkin tidak, jika trnyata ayam aduan mempunyai keberuntungan(menangan) dikalangan(arena pertandingan) jika ayam itu turun di ajang pertandingan dengan hari yang pas menurut primbon warna kaki ayam itu.

Warna Kaki Ayam Aduan Tajen

 • Kuning = 9
 • Hitam = 5
 • Putih = 7
 • Hitam rajah = 5
 • Hijau = 5

Hari Aduan Tajen (SAPTA WARA)

 • Jumat = 6
 • Sabtu = 9
 • Minggu = 5
 • Senin = 4
 • Selasa = 3
 • Rabu = 7
 • Kamis = 8

Hari aduan Tajen (PANCA WARA)

 • Umanis (legi) = 5
 • Paing = 9
 • Pon = 7
 • Wage = 4
 • Kliwon = 8

Contoh:

Jika kita memiliki ayam warna putih,karena itu ngadua ayam itu seharusnya di hari rabu pon atau minggu pahing, dengan anggapan jika di hari rabu yang nilainya 7 dan pon nilainya 7 dan warna kaki ayam putih nilainya 7,jika kita jumlahkan nilai antara ke-3 nya itu ialah 21, anggapan jika kita menang itu ialah jumlah nilai jika dipisah 3 mnghasilkan bilangan biasa yang tidak ada koma (contoh 7,2 atau 7,1) sebab jumlah 21 jika dipisah 3 hasilkan angka 7 (tidak ada koma) bermakna di hari rabu pon itu menang ialah ayam yang memiliki sisik kaki putih yang perlu penjumlahan dari ke-3 faktor itu.

Arah melepas Ayam Aduan Tajen

 • Timur = 1
 • Selatan = 2
 • Barat = 3
 • Utara = 4

Jika untuk tentukan dari arah mana kita melepaskan ayam aduan,hitungannya sama dengan penjumlahan yang di atas. Jika kita memiliki kaki ayam putih dan kita beradu di saat hari rabu pon, hitungannya dumulai dari arah timur.

Untuk nilai 21 ialah melepaskan dari timur, kenapa?

Untuk nilai Arah:

 • = timur
 • = selatan
 • =barat
 • =utara

Kelak jika dilanjutkan angka 21 ( jumlah dari 3 faktor di atas) kelak akan bertemu pada arah timur jadi jika melepaskan ayam harus dari samping timur menghadap ke barat.

Tujuannya di sini ialah:

jumlah nilai warna kaki (ayam) + nilai hari (sapta wara)+ nilai hari(panca wara) dipisah 4, bila jumlah bilangan biasa (tanpa ada koma) bermakna nilai arahnya:

 • 4/0 arah utara,
 • tersisa 3 arah barat,
 • tersisa 2 arah selatan,
 • tersisa 1 arah timur.

Warna Menguasai Pakian untuk Bebotoh Tajen

 • Pahing = merah
 • Legi (umanis) = putih
 • Pon = kuning
 • Wage = hitam
 • Kliwon = beragam warna

Status Menyaksikan Aduan di Tempat Tejen untuk Bebotoh

 • Legi (umanis), menyaksikan ayam aduan dari sisi timur ajang tajen
 • Paing, menyaksikan ayam aduan dari sisi selatan ajang tajen
 • Pon, menyaksikan ayam aduan dari sisi barat ajang tajen
 • Wage, menyaksikan ayam aduan dari sisi utara ajang tajen
 • kliwon, menyaksikan ayam aduan dari sisi sudut barat dan selatan ajang tajen

1Ijo mabungut kuning  gedenansalwiring kuning
2Brumbun kuning patuknya asawang bangBiing kuning
3Brumbun  cemengBiing Cemeng
4Wangkas putihIjo gadang
5Wangkas kuningBuwik kuning
6Buwik putihWangkas biru
7Klawu suku daraSrawah gadang,Biing kuning,Brumbun
8ijo bang jambul gedembrangBiing cemeng,Ijo cemeng,Klawu cemeng,
9Ijo bang putih bangkarnaBiing biru
10Biing biru jambul bangkarna tlapakan putihBuwik putih
11klawu gadang bangkarnaBuwik kuning
12Biing cemeng sangkur udang dimpil karoBiing cemeng polos
13Sa kuningSrawah kuning,Buwik kuning

Demikian akhirnya ulasan kita berkenaan sastra kuno lontar pengayam-ayaman yang dapat kami suguhkan ke anda beberapa penggemar tajen dibali, mudah-mudahan dapat menolong anda dalam mengikut adat yang paling terkenal ini.

Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "3 Cara Agar Selalu Menang Mejajen Dengan Lontar Bali"