Iti Tingkahing Weda Parikrama

Iti Tingkahing Weda Parikrama

Tingkahing Weda Parikrama

OM AWIGNAM ASTU NAMA SIDEM

I.    PANGAWIT
1 Mekampuh

Om, Ang, Siwa Stiti Ya Namah Swaha
Ong, Tang, Mahadewa Ya Namah Swaha (Wastra)


2. Mesabuk
Ong, Ung, Wisnu Ya Namah Swaha

3. Waseh Pada
Ong, Ang, Kang Kasolkaya Iswara Ya Namah Swaha

4. Waseh Asta
Ong, Hrah Pat Astra Ya Namah

5.  Tak Muhmuh
Ong, Ung, Pat Astra Ye Namah

6. Masila Denapeded
Ong, Ang, Prasada Stiti Sarira, Siwa Suci Nirmala

7. Ungkab Sangwanta
Ong, Ing, Iswara Pretista Jnana Lila Ya Namah Swaha

8. Pehening Budhi
Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah
Ong, Atma Tatwatma Sudamem Swaha
Ong, Ong, Ksama Sampurna Ya Namah Swaha
Ong, Sri Pasupataye Ong Pat
Ong Gring Wosat Ya Namah


II. PETANGANAN

9. Petanganan

Ong, Ong Hrah Pat Astra Ya Namah Swaha
Ong, Atma Tatwatma Sudamem Swaha
Ong, Ang, Ksama Sampurna Ya Namah Swaha
Naracaastra Bang Netra, Bang Netrastra
Mreta Mudra, Wreda Ya Mudra Ya Namah

10. Karo Sodana Tangan Tengen
Ong, Ing Namah
Ong, Tang Namah
Ong, Ang Namah
Ong, Bang Namah
Ong, Sang Namah
Anggusta
Tarjini
Madyamika
Kanista
Anamika
 Malih Ring Kiwa
Ong, Ang, Hreda Ye Namah
Ong, Reng, Koya Sirase Ye Namah
Ong, Bur, Bwah, Swah, Swari Jualini Sika Ye Namah
Ong, Hrung Kawaca Ya Namah
Bang Netra, Bang Netra (2x)

Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah
Anggusta
Madyamika
Anamika
Kanista
Lelepaning
Tangan 2

Tarjini
11. Sembah Akna
Ong, Hrang-hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah

12. Buang Sekar Kroda Desa
Ong, Cong Candi Ya Namah

13. Takepakena Tanganta Tengen
Ong, Sadya Ya Namah. (Mang Lukuraken Naweng Siwa Dwara)

14.  Mretha Mudra
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Mertha Mudra Ye Namah                                    

15. Usap Sarwa Angga Kabeh

Semalih Tri Wantu
Ong, Hrung Kawaca Ya Namah
Ong, Sanidya Ye namah
Ong, Agni Rodra Ya Namah
Ong, Sryam Bawantu
Ong, Purnam Bawantu
Ong, Sukam Bawantu

16. Prana Yama
Ong, Ang, Namah (Isep Bayunta)
Ong, Ung, Namah (Wijil saking irung kiwa)
Ong, Mang, Namah (Tehen sakawasa, medal irung kalih)
Bang Warna
Ireng Warna
Sweta Warna
17. Siwi Krana
Ong, Ing, Iswara Ya Namah
Ong, Tang, Tat Purusa Ya Namah
Ong, Ang, Agora Ya Namah
Ong, Bang, Bamadewa Ya Namah
Ong, Sang, Sadya Ya Namah

18. Tumut Siwa Angga
Ong, Ang, Hredaye Ya Namah
Ong, Hrang, Kaya Sirase Ya Namah
Ong, Bur, Bwah, Sware Jwalini Sikaya
Ong, Hrung, Kawaca Ye Namah
Ong, Bang Netra, Bang Netra Ya Namah
Ong, Ung, Rah Pat Astra Ye Namah
Hati, Hredi
Kesagra
Tungtung rambut
Punuk
Netra 2
Karna 2
19. Tri Tattwa
Ong, Ong, Siwa Tatwa Ya Namah
Ong, Aong, Wadya Tattwa Ya Namah
Ong,Ong, Atma Tattwa Ya Namah
Om, Ong, Anantasana Ya Namah
Sirah
Rahi
Hredi
III. MULAI MEKARYA TIRTA
20. Nyasa Sang Hyang Catur Heswarya. Ring Paduning Anantasana


Ong, Reng Darma Ya Singarupa Ya Sweta Warna Ya Namah
Ong, Reng Jnana Ya Singarupa Ya Rakta Warna Ya Namah
Ong, Reng, Weragya Ya Singarupa ya Pita Warna Ya Namah
Ong, Leng, Erswarya Ya Singarupa Ya Krena Warna Ya Namah
Om, Ong, Padmasana Ya Namah
Om, Ong, Padma Hredaya Ya Namah

(Idep Sang Hyang Padmasana Tumumpang Ring Sang Hyang Catur Eswarya Tumumpanging Anantasana)
Reng Dharma
Gne
Ne

Wa

Her
21. Nyasa Swara Wianjana


Swara Kajro
Ong. Ang, Ang Namah
Ong, Ing, Ing Namah
Ong, Ung, Ung Namah
Ong, Reng, Reng Namah
Ong, Leng, Leng Namah
Obg, Eng, Heng Namah
Ong, Ong, Ong Namah
Ong, Ang, Ah Namah
Ong, Kang, Kang, Gang Namah
Ong, Gang, Ngang, Cang, Namah
Ong, Cang, Jang, Sang Namah
Ong, Nyang, Dang, Dang Namah
Ong, Dang, Dang, Nang Namah
Ong, Tang, Tang, Dang Namah
Ong, Dang, Nang, Dhang Namah
Ong, Yang, Bang, Bang Namah
Pur
Gneya
Dha
Ne
Dla
Ma
Uu
Her
Pur
Gneya
Da
Ne
Dha
Wa
Uu
Her
22. Pasang Yaralawa Ring Jro Kuta
Tumut Sang Hyang Nawasakti (Nyasa Ring Dalem Mula)
Ong, Mang Namah
Ong, Yang Namah
Ong, Rang Namah
Ong, Lang Namah
Ong, Wang Namah
Ong, Sang Namah
Ong, Shang Namah
Ong, Sang Namah
Ong, Ang, Ah Namah (Ijroning Gili-gili)
Ong, Rang Dipta Ya Namah      
Ong, Ring Suksma Ye Namah
Ong, Rung Jaya Ye Namah
Ong, Rung Badra Ya Namah
Ong, Reng Wimala Ya Namah
Ong, Reng Wibuta Ye Namah
Ong, Rong Amoga Ye Namah
Ong, Rong Widyuta Ye Namah
Ong, Ang, Sarwa Tumukin Ye Namah
(Ring Jroning Gili-Gili, Slaning Ersanya muang Utama)
Pur
Gne
Da
Ne
Pa
Ba
Uu
Her

Pur
Gneya
Da
Ne
Pa
Wa
Un
Her  
23. Brahma Angga Nyasa
Ong, Ang, Kang Kasolkaya Isana Ya Namah
(Ring Jroning Gili-Gili Muang Ersanya)
Ong, Ang, Kang Kasolkaya Tat Purusa Ya Namah
Ong, Ang, Kang Kasolkaya Agora Ya Namah
Ong, Ang, Kang Kasolkaya Bamadewa Ya Namah
Ong, Ang, Kang Kosolkaya Sadya Ye Namah


Pur
Da
Un
Pa
Tumut Sang Hyang Siwangga Nyasa
Ong, Ang Hredaya Ye Namah
Ong, Reng Kaya Sirase Ya Namah
Ong, Bur, Bwah, Sware Jwalini Sikaye Namah
Ong, Hrung Kawaca Ye Namah
Ong, Bang Netra Ya Namah (2x)

Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah
Gneya
Her
Ne
Wa
Ring Jroning Nyapit
Ring Tungtas Asta da
24. Tumut Sang Hyang Pitra Catur Desa
Ong, Ang Sarwa dewya Byonamah Swaha
Ong, Ang Rsi Byonamah Swaha
Ong, Ang Pitra Byonamah Swaha
Ong, Ang Saraswatye Namah Swaha
Pur
Da
Uu
Pa
Tumut Sang Hyang Catur Sandya

Ong, Ang Sukle Ya Namah Swaha
Ong, Ang Baktye Ya Namah Swaha
Ong, Ang Kresnye Ya Namah Swaha
Ong, Ang Jambikaye Ya Namah swaha
Pur
Da
Wa
Uu
Garba Jro
Ong, Ang Kang Kasolya Siwa Garda Hredaya Namah

Tumut Sang Hyang Somandya Warana, Asta Graha Ngarunira Waneh

Ong, Sang Soma Ya Namah
Ong, Bang Buda Ya Namah
Ong, Bang Bargawa Ya Namah
Ong, Wrang Wreaspati Ya Namah
Ong, Ang Anggara Ya Namah
Ong, Sang Saniscara Ya Namah
Ong, Rang Ralawe Ya Namah
Ong, Kang Ketaweye Ya Namah
Put
Da
Uu
Pa
Gneye
Ne
Wa
Her
Muah Tryaksara Mantra

Ong, Mang Namah
Ong, Ung Namah
Ong, Ang Namah

25. Sang Hyang Tri Semaya Insoring Madya Muang Ing Luhur
Ong, Ang Bramani Ya Namah
Ong, Ung Wisnu Ye Namah
Ong, Ang Iswara Ya Namah

Dewa Pretista
Om, Ong Dewa Pretista Ya Namah

Kuta Mantra
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah 

Udakanjali
Ong, Ang Lang kasolkaya Anamah
Ong, Gring Kssama Kerana Ya Namah

26. Pang Padya
Ong, Pang Padnya Ya Namah
Ong, Ang Arga Dwaya Namah (2x)
Ong, Jang Jiwa Suda Ya Namah (2x)
Ong, Cang Camani Ya Namah
Ong, Gring Siwa Griwa Ya Namah
Ong, Sri Gandi Mrete
Byukumkumara Wija, Puspadanta
Regeni Dupem, Samarpayami
Regeni Dipem, Samarpayami
Ang Kang Kasolkaya Iswara Ya Namah Swaha
Sangkepi, Petanganan
Wasuk suka
Wasuh tangen
Kemuh
Kejames
Sri Gande
27. Tulisi Kang We Dening Wel Mingmang

Ong Hrang-Hring Sah Parama Siwa Merta Ya Namah

      Utpeti


      Dewa Mantra
      Kuta Mantra
Stiti


Ong, Ii, Ba, Sa, Ta, Aa,
Ong, Ya, Na, Ma, Si, Wa
Ong, Mang, Ung, Ang, Namah
Om, Ong Dewa Pratista Ya Namah
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah
Ong, Sa, Ba, Ta, Aa, Ii
Ong, Na, Ma, Si, Wa, Ya
Ong, Ang, Ung, Mang, Namah
Sri Gande, Sangkepi, Petanganan

28. Tanembah Mretha Mudra Sadana
Ong, Hrang Hring Sah Parama Siwa Mretha Mudra Ya Namah

29. Muah Mantra
Ong, Gangga Dewi Maha Purnem
Gangga Selanca Medini
Gangga Kalasa Sang Yuktem
Gangga Dewi Namostute
Ong, Sri Gangga Maha Dewi
Anyuksana mretam jiwani
Ong Karaksara Buwanem
Paya Mretha Manokarem
Utpeti Kasura sanca
Utpeti Tawa Ajorasca
Utpeti Saba Itanca
Utpeti Wah Sri Wainam
Kalpika
Lebok ring suamba
IV. NGANGGE GENTA
30. Ngaskara Ganta Ukupi
Pentil Kang Genta
Ping 3


Ong Karem Sada Siwa Stem
Jagatnata Hitangkarem
Abi Wada Wada Niyam
Ganta Sabda Prakasyate

Ganta Sabda Maha Srestem
Ong Karem Pari Kirtitah
Candrarda Windu Nadantem
Spulingga Siwa Tatwanca

Ong, Gentayur Pujyate Dewah
Abawa-Bawa Karmesu
Warada Sabda Sandeyah
Warem Sidi Nirsangsayah
Ong, Kang Kasol Kaya Ya Namah Swaha

Sangkepi Petanganan

31. Ngaksama
Ong , Ksama Swamem Mahadewa
Sarwa Prami Hitangkarem
Mamoca Sarwa Papebyah
Palaya Swa Sada Siwa

Papoham Papa Karmahem
Papatme Papa Sambawah
Trahimam Sarwa Papebyo
Kenacidma Karaksamtu

Ksantawya Kayiko Dosah
Ksantawya Waciko Mama
Ksantawya Manaso Dosah
Tat Pramadat Ksama Swamem

Inaksarem Inapadem
Ina Mantrem Tatwe Wanca
Ina Bakti Ina Wredi
Sada Siwa Namostute

Ong, Mantra Inam Krya Inam
Bakti Inam Maheswarah
Tat Pujitem Mahadewem
Paripurnam Tad Astume

32. Apsudewa
Ong, Apsudewo Pawitrani
Gangga Dewi Namostute
Sarwa Klesa Winosanem
Toyenem Parisudyate

Sarwa Papa Wina Sanem
Sarwa Roga Wimocane
Sarwa Klesa Wina Sanem
Sarwa Boga Mawa Pnuyat

33. Pancaksara
Ong, Pancaksara Maha Tirtem
Pawitram Papa Nesanem
Papa Koti Sahasrani
Agadem Bawet Sagarem
Ong, Sri Kare Sapawut Kare
Roga Dosa Winasanem
Siwa Roga Mahayaste
Mantre Manah Papa Kelah

Sindyang Tri Sandya Sapala
Sekala Mala Malahar
Siwa Merta Mangalanca
Nandi Nandem Nama Siwaya


Puter Tang We Ider Tengen
Ong, Bur, Bwah, Swah Swaha Gangga, Ya Tirtha Pawitrani swaha
Sri Gande, Sangkepi, Petanganan

34. Ngaskara We
Dewo Pretista Nareswari
Ong, Hrang-Hring Sah Kesmung Ang, Uang, Mang
Swasti-Swasti, Ksing-Ksring Ya Wasimana,
Ii, Ba, Sa, Ta, Aa,
Butih-Butih Bur, Bwah, Swah Swaha
Ong, Ang, Ing, Ung, Wyong, Mang, Wyang, Ping, Neng
Om, Ong, Ii Akasa Maralawaya
Ung, Namo Namah Swaha
Om, Ong Arakasa Maralawaya
Ung Namo Namah Swaha
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Gangga Ya Namah

35. Sapta Gangga
Ong, Ang Gangga Ye Namah
Ong, Ang Saraswatye Namah
Ong, Ang Sindye Namah
Ong, Ang Wipase Ye Namah
Ong, Ang Kusikye Namah
Ong, Ang Yamuna Ye Namah
Ong, Ang Sarayue Ye Namah
Ong, Pang Padya Ye Namah
Sri Gande, Sangkepi, Petanganan

Pasang Try Aksara
Ong, Ang Namah
Ong, Ung Namah
Ong, Mang Namah
Sangkepi, Petanganan

36. Kenaken Tang
Sapta Ongkara
Atma

Ong, Ong Parama Siwa Sanyatma Nenamah
Ong, Ong Sada Siwa Niskalatma Nenamah
Ong, Ong Sada Rudra Atyatma Nenamah
Ong, Ong Mahadewa Niratma Nenamah
Ong, Mang Iswara Parama  Atma Nenamah
Ong, Ung Wisnu Antaratma Nenamah
Ong, Ang, Brahma Atma Nenamah
Sekar Tunjung
37. Unyaken Stawa Betara Linganta
Ong, Prenamya Baskara Dewyem
Sarwa Klesa Winasanem
Pranamya Ditya Siwartem
Bukti Mukti Wara Pradem
Ong, Gangga Saraswati Sindu
Wipasa Kosiki Nadhi
Yamuna Mahasti Srestah
Sarayusra MahanadiSambung
38. Gangga Sindu (Sruti)
39. Gangga Soma
Ong, Gangga Sindu Saraswati
Suyamuna Godawari Narmada
Koweri Sarayu Mahendra Tanaya
Carmawati Wenuka


Badra Netra Wati Mahasuranadi
Kiyatan Caya Gandaki
Punya Purna Jalik Samudra
Sahitangkur Wantute Mangalam

Ong, Gangga Dewi Maha Punyem
Nameste Wiswa Bamini
Yamuna Parama Purnam
Namaste Parameswari

Narmadanca Dewi Purnam
Namaste Loka Ranjini
Daranye Mala Haranye
Namos Tu Byem Mahaswari

Dewi Kodewi Kajatyem
Siwa Prasta Namostute
Nirancane Jagat Klesem
Harinyete Namo Namah

Mandakni Suro Dewi
Namaste Malaya Harini
Jambu Sangko Maha Dewi
Dewa Dewa Niryo Gatah

Nerum Pradaksinang Kretwa
Klesa Narayana Priyah
Parwata Swa Muke Purnye
Sisuklesca Winasaya

Ksirek Sunca Dadi Gretem
Ksura Yaksiwa Nirmalem
Patunah Klesa Nasanem
Yusma Byantu Namo Namah

Ong, Gangga Dewi Maha Punyem
Somawa Mertha Mangalem
Manggalem Siwa Karyanem
Siwa Kumba Maha Tanem

Om, Gangga Harajata Darma
Pawitrem Papanasanem
Saswa Wigna Winasanca
Twomba Kasya Praba Watah

Brahma Wisnu Mahdewa
Toyasta Toya Dehakah
Amertem Sakalem Dehem
Gangga Dewi Namo Namah

Ong, Tirta Jnanem Maha Gangga
Sagaro Maralayate
Narayana Dyagelopi
Kumba Tirta Mahanadi

Brahma Wisnunca Rudrasca
Toya Stato Ya Dehakah
Amerta Sakalan Dehi
Gangga Dewi Namo Namah
Sambung


Sambung
40. Bagawan Gangga


Ong, Naramaste Bagawan Gangga
Namaste Sitalam Dwapi
Salilem Wimalem Toyem
Swayambu Tirta Bajanem

Ong, Subiksa Asta Astawa
Dosa Kilwasa Nasanem
Pawitre Swa Maha Titem
Gangga Tapi Maho Dadi


Ong, Bajra Pani Maha Tirtem
Papa Soka Winasanem
Nadi Puspa Laya Nityem
Nadi Tirta Taya Priyah

Ong, Tirta Nadi Takumbasca
Warna Detat Mahatmanem
Muninem Mangalas Tanca
Hewapica Diwokasah

Ong, Sarwa Wigna Wina Santu
Sarwa Klesa Wina Santu
Sarwa Duka Wina Saya
Sarwa Papa Wina Saya, Namo Namah
Sri Gande, Petanganan
41. Sambutang Tunjung Walulwan Saha Gandaksata
Om, Ong Iakasa Maralawaya Ung Namo Namah
Ong, Ung Kurmeda Jaye Jiwat Sarira Raksan Dadasime
Ong, Manggungsah Wosat Mretyunjaya Ya Namah

42. Smalih Mantra
Ong. Dirgayur Bala Wreda Sakti Kranem
Murtyunjaya Saswatem
Roga Diksaya Kusta Dusta Kalusa
Candra Praba Baswarem

Hring Mantranca Catur Buja Trinayaka
Wiya Lopa Witem Siwem
Siwanca Mereta Madyasa Suka Karem
Jiwaksaya Wiyem Sakem

Swetam Boru Akardi Kaporigatem
Dewa Sure Pujitem
Martyu Kroda Bala Maha
Kerta Mayem Karpurare Nupraba
Twam Wande Waradaya Bakti Saranem
Prapya Maha Prastume
Santem Sarwa Gatem Niratama Bawem
Butatmaka Nirgunem

Sradha Bakti Kreta Wimukta Karanem
Wyatang Jagat Daranem
Molih Banda Kirita Kundara Daran
Cetanya Dusta Kasayem

Wande Mertyu Jitem Sajapya
Maraho Mantrem Di Dewa Hare
Muktatwem Jagatwem Samadi Satata
Cetanya Dusta Kasayem


Sambung
43. Mertyun Jaya
Ong, Nertyunjaya Sya Dewasya
Yonya Mamya Mikir Tyayet
Durga Yusya Mawapnoty
Sanggrama Wijayi Bawet

Ong, Atma Tatwatma Sudamem Swaha
Ong, Pretama Suda, Dwitya Suda
Tritya Suda, Caturti Suda
Suda, Suda, Suda Wariastu
Sambung
44. Ayu Wredhi
Ong, Ayu Werdi Yaso Wredi
Wredi Pradnya Suka Sryem
Darma Santana Wredisca
Santute Sapta Wredayah
                 
Yata Mero Stito Dewa
Yawat Gangga Mahitale
Candarko Gagane Tawat
Tawatwem Wijayi Bawet


Ong, Dirgayurastu Tatastu Astu
Ong, Awignam Astu Tatastu Astu
Ong, Subem Astu Tatastu Astu
Ong, Sryem Bawantu, Purnem Bawantu
Sukem Bawantu
Sapta Wredi Astu Ya Namo Namah Swaha
Sri Gande, Petanganan


 Mekarya Tirta Puput

45. Sirat Sarira, Astra Mantra, Tekeng Tri Wantu
Toyem, Gandem, Ksatem, Puspem,
Regini Dupem Samarpayami,
Surya Dipem Samarpayami,
Ang Kang Kasol Kaya Iswara Ya Namah Swaha
Sirat ke Raga
46. Abasma Tungtunging Anamika


Ong, Idem Basmem Param Guhyam
Sarwa Papa Winasanem
Sarwa Roga Pracamanem
Sarwa Kalusa Nasanam Namah Swaha
Ong, Bamadewa Guhya Ya Namah

Angremek Basma

Sang, Bang, Tang, Ang, Ing
Nang, Mang, Sing, Wang, Yang, Swaha

Ajer Muah
Ong, Bur, Bhwah, Swah

Andelaken Ta Basma, Darma Jati
Ong, Ang Pradana Purusa Ya
Sang Yoga Ya, Windu Dewa Ya
Boktra Jagatnata Ya, Dewa Dewyadi
Sang Yoga Ya Parama Siwa Ya Namah Swaha
Sekar ke Raga
Kunang Kramantra Abasma
Ong, Ing Isana Ya Namah
Ong, Tang Tat Purusa Ya Namah
Ong, Ang Agora Ya Namah
Ong, Bang Bamadewa Ya Namah
Ong, Sang Sadya Ye Namah
Ong, Ang Hredaya Ye Namah
Ong, Reng Kaya Sirase Ya Namah
Ong, Bur Bwah Swah Ye Namah
Ong, Hrung Kawaca Ye Namah
Ong, Bang Netra Ye Namah
Ong, Ung Pat Astra Ye Namah

Sirah
Rahi
Hati
Bahu Tegen
Bahu Kewa
Hredi
Sirah
Tungtung rambut
Tunggir
Mulakanta
Karna 2
47. Sirawista
Ong, Sirawista Maha Dityem
Pawitrem Papa Nasanem
Nitiang Kuta Gretistanti
Sidantem Prati Grahnati

V. MEETEH-ETEH


48. Sampet
Ong, Sampet Nirbanem Cityem
Andadeta Tulaksanem
Sarwa Dewati Dewatem
Sarwa Klesa Winasanem Namah Swaha

Sambut Tang Gudu Busana
Ong,, Reng, Ung, Ang, Namah

Sembah Akena, Kuta Mantra
Ong, Hrang-hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah


Muah Mantra
Ong, Ong Parama Siwa Stana Rupa Ya Namah

Mudra
Lingga Magni Widin Dewi
Jnana Yogasca Nantata
Mudra Mantrem Tyajet Patwem
Sahewa Paramarta Wit

Kesebrana
Ong, Siwa Rudra Ya Namah

Waktra Brana
Ong, Saraswatye Ya Namah

Karnika
Ong, Idem Rudraksa Karna Westayoh
         Sarwa Papa Winasyati Nama Siwaya
Ong, Sri Yem

Atma Brana
Ong, Ang, Sarwa Siwa Byo Namah

Kanta Brana
Ong, Aksya Malya Bawet Brahma
Kantake Rudra Mewaca
Reko Ya Indra Dewaya
Candra Ditya Cacak Suran

Sawit
Kleda Gana Pati Dewem
Wiwarem Bayu Rewaca
Sutra Nagara Jascewa
Asta Dewa Isti Smretah


Atma Brana
Ong, Namamira Sri Sri Yem
Loka Nata Jagat Pati
Sakti Manten Maha Wiryem
Nila Warna Catur Bujem

Angusta Brana
Ong, Siwa Rupa Ya Namah

Majata
Ong, Walkalemca Maha Dityem
Maha Pataka Nasanem
Akasa Buta Tatwanca
Wara Nasem Pretistanem


Ritlasning Sekaraning Sariranta Kabeh

49. Catur Dasa Siwa
Ong, Ang, Prasada Kala Siwa Ya Namah
Ong, Ang, Stiti Kala Siwa
Ong, Ang, Kala Kuta Siwa
Ong, Ang, Maha Suksma  Siwa
Ong, Ang, Suksma Siwa
Ong, Ang, Anta Kala Siwa
Ong, Ang, Adhi Kala Siwa
Ong, Ang, Parama Siwa Suksma
Ong, Ang, Hati Suksma Siwa
Ong, Ang, Suksma Tara Siwa
Ong, Ang, Suksma Tama Siwa
Ong, Ang, Sada Siwa
Ong, Ang, Parama Siwa
Ong, Ang, Sunya Siwa
Pada Tengen
Suku Kiwa
Kuksi
Nabi
Hredaya
Kara Tengen
Kara Kiwa
Netra Tengen Netra Kiwa
Karna Tengen
Karna Kiwa
Bru Madya
Nagi Kagre
Sika Gre
Muah Mantra
Ong, Ang Atma Tatwa Ya Namah
Ong, Ung Widya Tatwa
Ong, Mang Siwa Tatwa
Ong, Ang Dewa Sakti Ya Namah
Ong, Ung Wisnu Sakti
Ong, Mang Tri Sakti
Ong, Ang Brahma
Ong, Ung Wisnu
Ong, Mang Iswara
Ong, Butanat Pati
Ong, Buta Trapana
Ong, Buta Japana
-          Sangkepi Sariranta Toyem,
-          Astra Mantra Rumuhun
-          Sirat Toyo Ring Gagana,
-          Astra Mantra Sdana Tekeng Tri Wantu
Sankepi, petanganan
Hredi
Waktra
Wunwunan
Bau Tengen
Bau Kiwa
Kanta
Irung Tengen
Irung Kiwa
Murdi Sika
Tengen
Kiwa
Harep
VI. TUNTUN SANG HYANG SIWA.
50. Tuntun Sanghyang Siwa Ditya, Saha Cita Nirmala Waweng Siwa Dwara.


Ong, Ang Brahma Ne Namah
Ong, Ung, Wisnu Ne Namah
Ong, Mang, Iswara Ne Namah
Ong, Ong, Mahadewa Ne Namah
Ong, Ong, Sada Rudra Ne Namah
Ong, Ong, Sada Siwa Ne Namah
Ong, Ong, Prama Siwa Ne namah


Sedana Sekar Tunjung.                                 
Tekeng Dwa Dasa Gula
Ong, Ang, Atma Ne Namah
Ong, Ong Parama Siwa Ya Namah
Om, Ong Anantasana Ya Namah
Om, Ong Padmasana Ya Namah
Om, Ong Padma Hredaya Ya Namah
Om, Ong Dewa Pretista Ya Namah

Sembah Akena, Kuta Mantra
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwwa Ditya Ya Namah

Utpeti
Ong, Ii, Ba, Sa, Ta, Aa
Ong, Ya, Na, Ma, Si, Wa
Ong, Mang, Ung, Ang

Stiti
Ong, Sa, Ba, Ta, Aa, Ii
Ong, Na, Ma, Si, Wa, Ya
Ong, Ang, Ung, Mang
Sankepi , Petanganan

51. Raris Mamungu, Sambut Angkara Nangkara Udani

52. Sambut Padipan :

Idep Betara Arda Nareswari, Supta Aturwa Ring Padmasana, Pascima Jeng Nira Rumaga Akena Rikita Sang Amuja, Telas Aturana Sira Mantra Catur Sandya, Ndyate, Brahma Sandya, Wisnu Sandya, Iswara Sandya, Rudra Sandya :
Ungkara Dyanta Sang Rudam
Guhya Sakti Pradipanem
Dipanem Sarwa Pujanem
Sarwa Sidi Karem Semertem, Namah Swaha

Ong Hung, Hung, Ang, Ung, Mang, Gmung
Mang, Ung, Ang, Hung, Hung, Ong

53. Wyakti Nira Iki :

Sande Tatwanira Ring Sarwa Puja Pandilah Ning Sarwa Dewa Pinajanira Telas Pasang Tiksna Mantra Ndyata Nihan :
Nang Kara Dyanta Sang Rudam
Nang Karena Widarbitem
Amali Karana Mantrem
Sarwa Mantresu Sididem Namah Swaha

Ong, Nang, Hung, Nang, Gmung, Nang, Hung, Nang, Ong

54. Wyakti Nereki Hasahan Tatwanira:

Panglandepning Sarwa Mantra Sira, Telas Kena-Kenang Wodana Mantra Ndyata:
Hungkara Dyanta Sang Rudam
Hungkarena Widarbitem
Etat Supta Sya Mantra Sya
Wodanem Paramem Semertem Namah Swaha

Ong, Hung, Hung, Gmung, Hung, Hung, Ong
Ong, Gring, Dewarcana Ya Namo Namah Swaha
(Idep Mawangu Batara Dening Mantranta, Idepta Sara Lotati Pinajanta)
Sangkepi, Petanganan

55. Siwi Karana, Brahmangga, Siwangga Tri Tatwa, Udakanjali, Pang Dya
Sangkepi, Petanganan

Tanembah
Mantra
Ong Aditya Sya Paranjoti
Rakta Teja Namostute
Sweta Pangkaja Madyaste
Baskara Ya Namo Namah

Salah Akenang Sekar
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah

Muah Nembah
Om, Ong Ei Surya Saha Sresu Teja
Rose Jagat Pate Anukem Payem Baktyem
Grehya Mana Dwaikara Ya Namo Namaste

Kuta Mantra
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah


Ong, Ang Sukle Ya Namah
Ong, Ang Buktye Namah
Ong, Ang Kresnye Namah
Ong, Ang Jambikaye Namah
Ong, Ang Sarwa Dewya Byonamah
Ong, Ang Rsi Byonamah
Ong, Ang Pitra Byonamah
Ong, Ang Saraswatye Namah
Ong, Ong Siwa Merta Ya Namah
Ong, Ong Sada Siwa Merta Ya Namah
Ong, Kesmung Siwa Merta Ya Namah
Ong, Kesmung  Sada Siwa Merta Ya Namah
Ong, Kesmung Parama Siwa Merta Ya Namah
Ong, Gangga Merta ya Namah
Ong, Candra Merta Ya Namah
Ong, Siwa Sudamem Swaha
Ong, Sudanem Swaha
Ong, Swasti Sudamem Swaha
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Merta Ya Namah
Sangkepi, Petanganan  
Meketis ke Awang-awang
Sembah Puyung
57. Nembah Kuta Puyung :
Ong, Hrang Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah

Udakanjali
Ong, Ang Kang Kasol Kaya Ya Namah
Ong, Gring Ksama Karana Ya Namo Namah Swaha

58. Muah Sambut Tang Sekar Saha Ganda Ksata :

Ong,  Istamba Meru Pari Warta Samasta Lokem,
Wimbadi Dewa Ya Nicita Baji Karaya

Jambara Tiwa Gagana  Ya Samasta Netrem,
Ambara Windu Sarana Ya Namo Nameste

Ditya Pamurti Parameswara Baskaranem,
Joti Samudara Pariraksi Tana Tanaya

Buh Sapta Loka Buwana Traya Sarwa Netrem
Aditya Dewa Sarana Ya Namo Namaste

Kala Ya Kasta Rawi Baskara Bala Dewem
Bakta Ya Murti Pari Werta Sunis Kuta Ya

Ratna ya Ratnamani Busita Sayutaya
Tri Lokya Nata Sarana Ya Namo Namaste
         Sangkepi, Petangan

VII. CATUR WEDA
59. Reg Weda

Ong, Atah Puruso We Narayana
Kama Ya Twem Praja Sri Jayate
Prano Jayati Manasah
Sarwendri Yeni

Kambayur Jyoti Rapah Pretiwi
Wiswasca Daranim Narayana
Etah Dua Dasa Dityo
Rudro Wasa-Wasa Sarwani

Sindyang Sisa Dewa Sot
Patyanti Pralayanti
Etah Reg Weda Siro Dite

60. Yayur Weda
Ari Om Atah Nityo
Brahma Narayana
Siwasca Narayana
Sangkarasca Narayana

Titikca Narayana
Hukusca Narayana
Anta Beso Narayana
We Dewa Ya Bawiyanti

Niskalangko Niranjano, Nirwikalpo
Suda Eko Niwe Narayano
Nakasci Dangko Tatwa Mertyem
Praja Natyem, Gopatyem
Tatwa Mertyem, Wisnweti
Etat Yayur Weda Siro Dite

61. Sama Weda
Ari Om Miradnyanem Wipare Mama Iti
Pascat Ekaksara Nama Iti
Dwaya Ksara Niwe Narayana
Pancaksara Narayana

Asta Ksare Pada Pandyetu
Apah Mayura, Wisnweti, Prajapati
Praja Hatyem, Got Patyem, Tatwa Mertyem
Wisnweti, Etat Sama Weda Siro Dite

62. Atharwa Weda
Ong, We Dewa Nityem Menalem Wiryem
Aruno Magre Udayem
Rakta Tejo Manasem Lari Madyanem
Akasem Mukta Klesa Sama nalem

Siwa Suryem Kotamem
Agni Tejwem Sakalem
Muktangkalem Sakotyem
Uda Kotyem Sagarem
Ngilyanem Sasaglayu Tarpasesem

Ong, Surya Citta Nirmalem Setatem
Candra Metwat Sakalem
Sada Siwa Sasuryem
Jnistyem Sajagatwem
Brahma Surya Suryo Prabawem

Maheswara Maha Dewem
Sambu Sang Karasca
Siwa Sada Siwa Sasiwem
Parama Siwa Tayem, Suksmem, Paremkem
Taya Taya Sasuryem
Padma Naba Narayana 

Indra Surya Prakasem
Catur Bumyem Sama Restwem
Wrestwem Suka Sajanem
Lata Wreksa Sasukem
Marega Urago Dipatyem

Siwa Surya Sakalem Maragem
Nada Windwa Wibaskarem
Akarom Ekaksarem
Kalagni Sasuryam
Tri Yaksaranggem Panca Brahma  Dwijaksarem

Narayana Sa Ekat
Ari Surya Sa Ekat
Pajapati Sa Witat,
Ganapati Kumarasca
Siwa Surya Sa Etat
Atharwa Weda Siro Dite

63. Siwa Sutrem
Ong, Siwa Sutrem, Yadnya Pawitrem Pramem Pawitrem
Prajapati Joha Yusyem
Balamastu Tejo, Parangguhyem
Tri Ganem Tri Ganatmakem

Ari Om Koti Surya Prakasem
Candra Koti Hredayem
Iti Weda Mantra Gayatri
Matra-Matra Sadak Sare

Sarwa Dewa Pita Swayambu
Bargo Dewasya Demahi
Sangkepi, Petanganan

VIII. Ngardi Panglukatan
64. Sabut Giri Pati


Ong, Giri Pati Dewa-Dewa
Loka Nata Jagatpati
Sakti Mantem Maha Wiryem
Jnana Wantem Siwatmakam

Maheswara Dibya Caksu
Maho Padmo Namo Namah
Gora-Gora Maha Suksmem
Adi Dewa Namo Namah

Paramesta Paramesti
Paramarta Namo Namah
Adi Karanem Isanca
Nakarane Namo Namah

Maha Rodra Maha Sudem
Sarwa Papa Winasanem
Maha Murti Maha Tatwem
Pasupati Namo Namah

Mahadewa Sangkarasca
Sambu Sarwa Bawastata
Misora Brahma Rudrasca
Isana Siwa Ya Namah

65. Sambut Brahma Stawa
Ong, Namaste Bagawan Agni
Namaste Bagawan Ari
Namaste Bagawan Isah
Sarwa Baksa Utasanem

Tri Warna Bagawan Agni
Brahma Wisnu Maheswarem
Santikem Pustikam Ҫewa
Raksanan Ca Bicarukem

Anudnyanem Kretem Loke
Sobagyem Priye Darsanem
Yakincit Sarwa Karyanem
Sidir Dewa Nirsangsayah

Ong, Ang Brahma Prajapati Srestah
Sewayambu Waradem Guru
Padma Yoni Catur Waktra
Brahma Sakaya Murtyayet

Akarya Toya Lukat
Sirat : Astra Mantra

Kumurebakena, Akasa Tatwa
Ong, Akasa Byoma Swa Ya Namah

Lumah Akena, Pertiwi Tatwa
Ong, Pertiwi Prabawati Ya Namah

Kurahi
Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah

Ukupi
Ong, Mang Iswara Ya Namah
Ong, Sang, Bang, Tang, Ang, Ing
Nang, Mang, Sing, Wang, Yang
Ang, Ung, Mang

Tutupi Liang Nya Olih Tangan Kiwa
Ong, Hrung Kawaca Ya Namah

Idep Isyani We
Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Gangga
        Merta Samplawa Ya Namah Swaha

IX. PERERESIKAN
66. Mantran Dwi-Dwi

Ong, Sarwa Balikem, Pertiwi, Brahma,
Wisnu, Maheswarem Anakir Dewa Putra
Ong, Sarwa Wastu, Ong Sarwa Wastu ya Namo
Namah Swaha

Mantran Buhu :
Ong, Sweta Tirtancayo Nityem
Pawitrem Papa Nasanem
Sarwa Roga Pracamanem
Sarwa Kali Kalusa Ya Namo Namah Swaha
Ong, Rakta Tirtanca, Kresna Tirtanca
Sarwa Tirtanca Ya Namo Namah Swaha

Mantran Samsam
Ong, Pretama Suda, Dwitya Suda, Tritya Suda
Caturti Suda
Ong, Suda, Suda, Suda Wariwastu

Mantran Kerik Keramas
Ong, Saraswati Anata Sangwana
Namo Namah Swaha

Segawu, Tepung Tawar
Ong, Gagana Murta Ye Namah Swaha

Ambuh
Ong, Ragye Namah

Minyak
Ong, Namo Budaya Namah Swaha
Dulurana Pretama Suda

Astawa Panglukatan Sambut Gante Saha Sekar

67. Gana Patya Stawa


Ong, Namostute Ganapati
Sarwa Wigna Winasanem
Sarwa Karyanta Sidantu
Mama Karya Prasidantem

Winayakem Ganapati
Sarwa Wigna Winasanem
Maha Sakti Karem Nityem
Twana Mami Wara Pradam

Mamodasca Paramo Dasca
Sumuka Durmakantatem
Awigna Wigna Rupanca
Itiyeh Taca Dwi Nayaka

Dada Swarga Dipem Dewem
Dewa-Dewa Winayakem
Naranem Bakti Karanem
Sarwa Karya Palem Datwem

Samudra Tatato Gorah
Sangrame Satru Bandane
Wayisi Digra Mocapi
Sarwa Wigna Winasanem
Sangkepi, Petanganan
PUPUT PARIKRAMA

68. Mantrani Lis
Ong, Sang Janur Kuning Pangadegani Betara Siwa,
Jumeneng Ring Madya Pada,
Kina Baktining Jadma Manusa, Nirmala, Niroga, Nirupadrawa
Ong, Sarwa Wastu
Ong Sarwa Wastu Ya Namah Swaha
(Raris Margiang Kakerik Keramas, Saeteh Sami Padyani)
Sangkepi, Petanganan

69. Sambut Angkara Tarpana Sambut Ganta Muang Padipan 
Angkara Dyanta Sang Rudam
Angkarena Widarbitem
Tarpanem Sarwa Pujanem
Presidantu Sididem Namo Namah Swaha

Ong, Ang, Ung, Ang, Gnung, Ang,Ung, Ang,
Ong, Namah Swaha

Tibeng Kembang ping 6
Ong, Yang Namah ( ping 6)

Tibeng Kapika 1x
Ong, Gring Dewa Tarpanaya  Namah Swaha
Sangkepi, Petanganan

70. Sambut Dewati
Ong, Dewati Taya Sarwa
Niskula Nistuwa Kapi
Dewa Sangawa Dewanam
Etebyah Tat Namo Nama Swaha

71. Sambut Guhyati
Ong, Guhyati Guhyanggop Tatwem
Grahya Papem Kertem Mamem
Sidi Bawantu Tasyeha
Tadwi Karanggame Swame Namo Namah Swaha
Sangkepi, Petanganan

72. Sambut Yama Raja
Ong, Hrong, Jrung Jwali Byo Namah Swaha
Ong, Hrong, Rung Ratna Pata Ye Namah Swaha
Ong, Hrong, Krong Kula Putra Ye Namah
Ong, Hrong, Kung Kula Putri Ya Dewa Ya

73. Sambut Tri Buwana
Ong, Parama Siwa Tang Gohyem
Siwa Tatwa Para Yanah
Siwasya Pranato Nityem
Candi Saya Namostute

Niwedyem Brahma Winusca
Bokta Dewa Maheswarem
Sarwa Wiadi Nalabati
Sarwa Karyanta Sidantem

Jayarti Jaya Mapnuyat
Yasarti Yasa Mapnoti
Sidi Sakala Mapnuyat
Parama Siwa Labati
Ong, Nama Siwa Ya Nama Swaha

74. Amawitrani Caru
Ong, Srapat-Srapat Byo Namah Swaha
Ong, Rik-Acarik Byo Namah Swaha
Ong, Amertangge Byo Namah Swaha
Ong, Bwah Ri Byo Namah Swaha

75. Mantrani Suci
Ong, Asucir Wa Sucir Wapi
Sarwa Kama Gato Piwah
Cintayed Dewa Isanam
Sarwa Ya Biastarah Suci

Apawitra Pawitrowah
Sarwa Gangga Gatopiwah
Jamnesti Pundari Kaksah
Sarwa ya Biantarah Suci

76. Sarwa Siwa Nirmala
Ong, Siwa Nirmala Tangrehya
Siwa Tatwa Parayanah
Siwasya Prenato Nityem
Candiscaye Namostute

Ong, Siwa Newedyem,
Caru Dadami Amertat
Maha Grahni Swaha
Namo Namah Swaha

Ong, Gring Botiktra Laksana Ya Namo Namah Swaha

X. PAMUKTYAN
77. Sambut Dewa Buktam

Ong, Dewa Buktam Maha Sukem
Bojanem Paramem Smertem
Dewa Baksya Maha Tustem
Boktra Laksana Karana, Namo Namah Swaha

Ong, Ang Namah

78. Sambut Catur Pamuktiyan  Caru Sarwa Suci
Ong, Ang Brahma Rakta Warna
Saraswati Dewi Ya Namo Namah Swaha

Caru Sdah Woh
Ong, Ung Wisnu Kresna Warna
Sri Dewya Namo Namah Swaha

Caru Pisang Kembang
Ong, Mang, Iswara Sweta Warna
Uma Detya Namo Namah Swaha

Caru Sarwa Camah
Ong, Tang, Rudra Pita Warna
Durga Detya Namo Namah Swaha

79.  Sambut Buktyantu Sarwata Dewa
Ong, Buktyamtu Sarwato Dewa
Buktyamtu Tri Lokanata
Saganah Sapari Warah
Sawarga Sadasi Dasa

Sambut Tesukarti
Ong, Tesu Karti Maha Trepti
Matarase Batarakah
Etesem Sarwa Dewanem
Teratah Yuyem Bawantute

Ong, Gring Trepti Laksana Ya Namo Namah Swaha

Sambut Guru RupemSirat Ring Caru Sor
Ong, Guru Rupem Sadadnyanem
Guru Nama Japet Sada
Guroh Para Tarem Dewem
Nasti-Nasti Dine-Dine

Ong, Gung Guru Paduka Byo Namah Swaha
Dening Astra Mantra
Sangkepi, Petanganan

80. Mantrani Gelar Sanga
Pakulun Sang Yamaraja
Iki Tadah Sajinira
Gelar Sanga
Jangan Sakuali, Tuak Sagoci
Pada Tan Sinaringan
Mijil Sang Yamaraja
Pada Suka Ya Namah Swaha

81. Yan Madaging Banten Sor, Malih Sambut Betari Durga
Ong, Batari Durga, Batara Kala, Batara Gana,
Sang Yamaraja, Sang Udug Basur, Sang Pulung,
Sang Dengen, Sang Raksasa, Sang Buta Ulu Singa,
Sang Detya, Sang Wil, Sang Dewa Yoni Sakti,
Mapupul Ta Kita Kabeh, Tinggali Baktining Hulun Irikita, Pwa Tangulun Luputa Ring Sarwa Lara, Muang Kasihana Denira Kabeh
Ong, Sang, Bang, Tang, Ang, Ing,
Nang, Mang, Sing, Wang, Yang
Ang, Ung, Mang
Ong, Durga Bucari, Buta Bucari, Kala Bucari
Ya Namah Swaha

82. Astawa Dening  Sma Sakasta      Sirat Ring Sanggah
Ong, Sma Sakasta Maha Dewi
Berawi Pre Baksini
Bagawati Tuya Tasye
Durga Dewi Namo Namah

Sakala Niskalat Mantwem
Rodranta Somya Darayet
Tasye Dewya We Tasye
Durga Dewi Namo Namah

Ong, Byakta Raksasa Rupanca
We Baksya Twem Caya Punah
Somya Rupa Mawapnoti
Hem Wadeyem Waradem Alem

Ong, Krura Raksasa Rupanca
Wyakta Ya Rakta Locanam
Prapnoti Santa Rupancatrem
Tamangje Tri Purantakem


Trepti Madangka sangaram
Suksma sri wimba ya syasca
Yonim hyoyati bagawan
Wanu jatem wigna karanem
Dening : Asta Mantra
Sangkepi, Petanganan

83. Ngaksama Jagatnata
Ong, Ksama Swamem Jagatnata                                                     
Sarwa Papa Nirantarem
Sarwa Karya Midamdehi
Prama Mami Sureswaram

Twam Surya Twam Siwangkarah
Twam Rudro Bahni Laksanah
Twam Isarwa Gatokarah
Mama Karya Praja Jayate

Ong, Ksama Swamem Maha Saktye
Hyaste Swarya Gunat Makah
Nasayet Statem Papem
Sarwa Maloka Darpana Karana
Namo Namah Swaha

84. Minta Nugraha
Ong, Anugraha Manoharem 
Dewa Data Nugrahakem
Arcanem Sarwa Pujanem
Namah Sarwa Nugrahakem

Dewa Dewi Maha Sidi
Yadnya Kertem Mulat Midem
Laksmi Sidisca Dirgahayuh
Nirwigna Suka Wreditah

Ong, Gring Anugraha Arcana Ya Namo Namah Swaha
Ong, Gring Anugraha Manoharaya Namo Namah Swaha
Ong, Gring Paramantyesti Namo Namah Swaha
Ong, Antyestih Paramem Pindem

Antyestih Dewa Misritem
Sarwestih Eka Stanamue
Sarwa Dewa Suka Pardana Ya Namo Namah Swaha
         Sangkepi, Petanganan

85. Muah Nembah
Ari Om Suryasca Mamanasca Manapa Tesca
Mana Kertebyo Papa Rasantem
Papa Karasya, Sasne Murda Leyah Kinciduritem 
Mahija Misatyem, Surya Jyotih
Parama Atma Rupem Jotem Bumi Swaha
Sangkepi, Petanganan
Muktiang Arga
86. Sambut Wisnu-Wisnu
Om, Wisnu-Wisnu Rade Tryade
Sri Wisnu Prajapate Kasetre
Waraha Kalpa Pratama Carana
Kala Yuga Kala Mangse

Kala Tite Yoga Naksatra
Wedokti Palem Praptika Menaya
Sarwa Dewa Prayascita Karasye
Sobagyem Astu Tatastu Astu Swaha

87. Sirat Kepanuntun Darma Jati
Ong, Ang Purusa Pradana Ya, Sang Yogaya
Wisnu Dewa Ya, Boktra Jogat Nataya
Dewa Dewyadi
Sang Yoga Ya Parama Siwaya Namah Swaha


Sambut Tang Tunjung Panuntun Sapta Ongkaratma Mantra
Ong, Ang, Ah Siwatma Stiti Hredaya Ya Nama Swaha
Ambil Penuntun Tunjung
88. Muah Mantra Ring Hredaya
Ong, Anggasta Ya, Nide-Nide Madure-Madure
Baja-Baja Heturanggini
Harinitwa Yangkratwa
Kaka-Kaka Samagame
Hala-Hala Idem Smare
Guru-Guru, Curu-Curu
Daha-Daha, Paca-Paca
Nati-Nati Cini Namostu Swada
Sangkepi, Petanganan
Raris Tirtha ke Ragante
XI. PRALINA
89. Pralina Akna Sang Hyang Siwa Ditya Ring Hredaya

Ong, Aa, Ta, Sa, Ba, Ii
Ong, Wa, Si, Ma, Na, Ya
Ong, Ung, Ang, Mang, Namah
Ah, Ang 

Kalpika
Pentil Ganta Ping (3)
Ah, Ang
Tawusan /Telas


Kasalin Saking Druwen Cakepan Ida Pedanda Gede Keniten
olih I.B.P Adnyana, Geria Gede Timpag Tabanan
Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "Iti Tingkahing Weda Parikrama"