Ganapati Tattwa Samapta

Ganapati Tattwa

Om awighnam astu
Oṃ namaḥ siddham
Om gaṇapatiḥ śiwam pṛcchad ganggomayoḥ siddhārthadaḥ
dewagaṇaguruḥ putraḥ śaktiwīryyālokaśriyai. 1
 1. nihan pitu[tu]r ira bhaṭāra śiwa, ri sang hyang gaṇa, sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, ring bhaṭāra, hanta warahana tanaya ra sanghulun, lamakane wruh ri kawijilan ing pañcadaiwātmā, saking ndi pawijilan ira, ya ta warahana patik sanghulun.
 2. īśwara uwāca,
 3. anaku sang gaṇapati piṛngwākna pawarah kami ri kita, ikang śabda śūnya, sakeng oṃkāra mijil bindu, kadi ĕbun hana ry āgra ning kuśa, kasĕnwan rawi, mahning kadi dhūpa, dīpta nira mābhrākarakāra, sakeng bindu matmahan pañcadaiwata, brahmā, wiṣṇu, rudra, kami, mwang sang hyang sadāśiwa, mangkanānaku, makapawijilan ing daiwātmā.
 4. gaṇapati uwāca,
 5. sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, hanta muwah warahana ri prakāśa ning bhuwana, lamakane wruha rānak rahadyan sanghulun.
 6. īśwara uwāca,
 7. anaku sang gaṇapati, mangke piṛngwākna pawarah kami, umajarakna ri katattwan ing bhuwana, sakeng pañcadaiwātmā mijil pañcatanmātra, lwirnya, sakeng brahmā mijil gandha, sakeng wiṣṇu mijil rasa, sakeng rudra mijil rūpa, sakeng kami mijil sparśa, sakeng sang hyang sadāśiwa mijil śabda, mwah sakeng śabda mijil ākāśa, kayeki rūpa nira ya, warṇṇa kadi śuddhasphaṭika, sakeng sparśa mijil wāyu, kayeki rūpa nira wī, śweta awarṇṇa, sakeng rūpa mijil teja, kayeki rūpa nira nī, warṇṇa śweta, bang, iṛng, sakeng rasa mijil āpah, kayeka rūpa nira o māye, kṛṣṇa warṇṇa nira, sakeng gandha mijil pṛthiwī, kayeki rūpa nira oṃ, warṇṇa pīta, nakārākṣaranya, śāstra ning hurip oṃkāra, mwah anaku sang gaṇapati, sakeng pṛthiwī mijil bhūmi, sakeng āpah mijil wwai, sakeng teja mijil ta ng āditya, candra, lintang, sakeng wāyu mijil ta ng angin, sakeng ākāśa mijil swara, sakeng bhuwana mijil sthāwara, tṛṇa, taru, latā, gulma, twaksāra, mwang janggama, paśu, pakṣī, mīna, aghnyā, mangkana lwir ning bhuwana.
 8. gaṇapati uwāca,
 9. sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, apan huwus kata māji sarwwa sajñāna bhaṭāra ri katattwanikang bhuwana, mangke mwah warahana rānak bhaṭāra, lamakane wruh ri kawijilan ing manuṣya.
 10. īśwara uwāca,
 11. anaku sang gaṇarāja, tan pahi kawijilan ing manuṣya, kalawan pawijilan ing dewa, mwang pawĕtwan ing bhuwana, apan ikang manuṣya mijil sakeng bindu, mūla prathama ning oṃkāra, apa ta lwirnya, brahmā wiṣṇu makāryya śarīra, ikang kināryya pṛthiwī mwang āpah, rudra makāryya panon, ikang kināryya teja, kami akāryyośwāsa, ikang kināryya sparśa, sang hyang sadāśiwākāryya swara, ikang kināryyākāśa, mangkanānaku, lwir ikang ātmā añjanma.
 12. gaṇapati uwāca,
 13. sāmpun kagraha sapawarah bhaṭāra, ri kāṇḍa ning bhuwana mwang manuṣya, mangke mwah waraha rānak bhaṭāra, ri sthāna ning daiwātmā ring śarīra, mwang hana ring bhuwana.
 14. īśwara uwāca, 
 15. kaki anaku sang gaṇādhipa, mangke piṛngwākna pawarah kami ri kita, ri kahanan ing daiwātmā ring śarīra, apan tunggal ikang janma kalawan bhuwana, ya janma, ya bhuwana. apa ta lwirnyan, yapwan ing bhuwana brahmākayangan ing dakṣiṇa, rumakṣa bhūmi. wiṣṇu akayangan ing uttara, rumakṣa jala. rudrākayangan ing paścima, rumakṣa sūryya, candra, lintang. kami akayangan ing pūrwwa, rumakṣa wāyu. sang hyang sadāśiwakayangan ing madhya, rumakṣākāśa. mwah yapwan ing janma, brahmā mangasthāna ring mūlādhāra, mangrakṣa rāga, ababahan ring irung, mangulahakĕn gandha, wiṣṇu mangasthāna ring nābhi, mangrakṣa śarīra, ababahan ring jihwā, mangulahakĕn rasa, rudra mangasthāna ring hati, mangrakṣa jāgra, ababahan ring tingal, mangulahakĕn hiḍĕp, kami mangasthāna ring kaṇṭha, mangrakṣāturu, ababahan ring tutuk, mangulahakĕn śabda, sang hyang sadāśiwa mangasthāna ring jihwāgra, mangrakṣa sarwwajñāna, ababahan ring karṇṇa, mangulahakĕn swara. mangkana lwir ning daiwātmā ring śarīra mwah ring bhuwanāgung.
 16. gaṇapati uwāca,
 17. sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, mangke mwah hana waraha patik sanghulun, ri patunggalanikang sinĕnggah mūlādhāra mwang ikang nābhi, hati, kaṇṭha, jihwāgra, lamakane wruha rānak bhaṭāra.
 18. īśwara uwāca,
 19. anaku sang gaṇapati, mangke den pahenak rumangwākna pawarah kami, ri katattwanikang sinĕnggah mūlādhāra, unggwanira ri pāntara ning pāyūpastha, warṇṇa kadi aruṇa, caturkoṇa padū pāt, ri jronya wĕntĕn skar trate lawa 8, ri jro ning skar trate hana maṇik warṇṇa kadi kilat, ri jro ning maṇik kadi kilat, hana oṃkāra, wit ning wāyu, anrus tkeng nguddha ring śiwadwāra, sakeng śiwadwārānrus tkeng nāsikā, sakeng nāsikānrus ring jihwāgra, amĕpĕk ing saptadwāra, pasalahanya haneng kaṇṭha, sakeng kaṇṭha masuk tkeng hati, amĕpĕk ing śarīra kabeh, mangkana lwir ning mūlādhāra. luhur ing mūlādhāra ngaran nābhi, mahlĕt rwawlas angguli dohnya, warṇṇa kadi skar trate lawa 10, jro ning skar trate hana kadi sūryya wawu mijil, ri jro ning kadi sūryya wawu mijil nga, amṛta, panggantungan ing usus mwang panguritan, ri luhur ing nābhi, mahlĕt aṣṭāngguli dohnya nga, hati, warṇṇa kadi skar tuñjung lawa 31, liniput dening agni, ring jro ning agni sūryya, ring jro ning sūryya candra, ring jro ning candra śukla warṇṇa kadi wintan, ring jro ning śukla hana prāṇawāyu, ring jro ning prāṇa prāṇalingga nga, ring luhur ing hati, mahlĕt rwawlas angguli dohnya nga, kaṇṭha, warṇṇa kadi skar tuñjung śweta lawa 10, ring jro [ning] skar tuñjung śweta hana kadi wintĕn, mwah ring luhur ing kaṇṭha, mahlĕt rwa wlas angguli nga, jihwāgra, kadi tuñjung kucup mañcawarṇṇa, ring jro ning tuñjung kucup hana bindusāramaṇik, ring jro ning bindusāramaṇik hana śuddhasphaṭika, ring jro ning śuddhasphaṭika hana śūnya nirwwāṇa, mangkana lwir ning pañcawarṇṇa nga.
 20. gaṇapati uwāca,
 21. sĕmbah tanaya ra sanghulun, atyanta pawarah bhaṭāra ri kami, mangke tulusakna pawarah bhaṭāra, angapa denya umijilakĕn samajanma, ri kāla ning apa sanggama, ya ta warahakna rānak bhātara.
 22. īśwara uwāca,
 23. anaku sang gaṇapati, angapa dentānaku, anĕnggwa hana janma ng amijilakĕn samajanma, dudū mangkana kaki, kewala pinakasādhana kang akāryya, wijil ing sanggama sakeng rūpa sūkṣma, ya ta don y ātmā hana kang śukla, warṇṇanya kadi maṇik śuddhasphaṭika, mijil sakeng angga pradhāna winijilakĕn dening oṃkāra, mwang rūpa sama kalih tumūt kakadut mareng garbha ning ibunya bāng ungwanya maprakṛti, ingkana unggwanya mapiṇḍākṛti, apan ika sawarṇṇa warṇṇa ning śuklaśwanita, kaliput dening oṃkāra, matmahan sūkṣmarūpa, gawe sakeng oṃkāra manglalampahakĕn.
 24. lwir ning krama patmahanya, sa ulan matmahan wĕṛh, matmahan kadi mpĕhan kinlĕ warṇṇanya, tiga ng ulan tang mpĕhan lwir hantiga tunggal, warṇṇa rakta matmahan rah, ptang ulan ikang aṇḍa matmahan śiwalingga, gorowong maring madhya kinahanan dening oṃkāra mwang sūkṣmarūpa, lima ng ulantang śiwalingga matmahan māyārekhā, nĕm ulan tang māyārekhā matmahan agni, pitu ng ulan ta ng agni matmahan kadi anak gaḍing, ulu ng ulan ta ng anak gaḍing mijil ta ng uśwāsa sakeng oṃkāra, paṛng, balung, kuku, rambut, gnĕpwa sapuluh ulan yoganya, tandwa mijil sakeng garbha ning ibunya, mangkana lwirnya kadi sang gaṇapati.
 25. gaṇapati uwāca,
 26. sĕmbah tanaya ra sanghulun, mangke tulusakna warānugraha bhaṭāra, warahana rānak sanghulun, syapāngutip ikang rareng garbha mwah katkeng tuhanya.
 27. īśwara uwāca,
 28. oṃ, anaku sang gaṇādhipa, yapwan kitāpti kinawruha haywa sangśayānaku, mangke kami awaraha kita, ri katattwanikang sinĕnggah śiwalingga, śiwa ingaranan oṃkāra, lingga ingaran śuklaśwanita, sama paket pañjahit śiwa kalawan lingga, mawor tan pawor, pinakoripnya sūkṣmarūpa, tka pwa ri sapuluh ulanya śūnya manguripi, mwah ri kāla ning wijilnya nirwwāṇa manguripi, wruh pwānāmbat bapebu hilang tikang nirwwāṇa, mijil jīwa manguripi, yapwan huwus ing atwa hilang tikang jīwa, mijil ātmā manguripi, ya ta sama kaorip ngaranya.
 29. gaṇapati uwāca,
 30. sĕmbah ning tanaya ra sanghulun, hana warahana rānak bhaṭāra ri hilang nikāneng urip, maring hĕnti paranya, ya tika waraha patik bhaṭāra.
 31. īśwara uwāca,
 32. udhuh anaku sang gaṇapati, atyanta mahābhāra patakwananta ri kami, aluhur ndatan pahingan, ajro ndatan katutugan, denta tumaknani guṇa, mangke den enak pwa kita ng rasanana, kami apawarahānaku, ilang ning ātmā, mantuk mareng jīwa, ilang ning jīwa, umantuk mareng nirwwāṇa, ilang nikang nirwwāṇa, mantuk mareng śūnya, ilang ning śūnya, mantuk mareng sūkṣmarūpa, ilang ning sūkṣmarūpa, umantuk mareng sang hyang ngamut mngā, sthāna nira ri agra ning ākāśa, ilang sang hyang ngamut mngā, mantuk mareng sāri ning niṣkala.
 33. gaṇapati uwāca,
 34. sĕmbah tanaya ra sanghulun, kayan hupṭa rānak bhaṭārātañā, hĕnti ikang ingaranan agra ning ākāśa, sthāna nira sang hyang ngamut mngā, hanta waraha patik bhaṭāra.
 35. īśwara uwāca,
 36. udhu anaku kita sang gaṇapati, ikang ingaranan agra ning ākāśa ring lingganāda, ya ta babahan tunggal ahinĕb, ngaran babahan puruṣa, ya ta mārgga nira sang hyang śiwātma, mwah yapwan tka ri kapatyanta hanāmtu ring pusĕr kadi kukus rūpa nira, sang hyang śiwātmā sah pwa sira saking pusĕr anuju maring śiwamaṇḍala, śiwamaṇḍala ngaran ring sukha tan pabalik duhkha, hayu tan pabalik hala, tan hana swabhāwa nira tkerika, ya śiwamaṇḍala ngaranya, mwah hana sang hyang pañcātmā nga, lwirnya, ātmā, parātmā, antarātmā, nirātmā, śūnyātmā, yeka tunggalakna maring śiwātmā, sang hyang śiwātmā amngĕngakana babahan ing inĕb, anuju maring pāntara, warṇṇa nira kadi hmas linbur, ya ta dalan rahayu pahat, yekāra arah babahan nga, hayu simpang yapwan tka ri patinta, haywa [tan] wawa anaku, reh rahasya tmĕn ika.
 37. gaṇapati uwāca,
 38. sĕmbah ning ndi tanaya ra sanghulun, mangke hanta waraha mwah, lamakane bantĕr kumawruha rānak bhaṭāra.
 39. īśwara uwāca,
 40. oṃ, anaku sang gaṇapati, mangke kami awarahe anaku, irikang ingaran sang hyang tryātmā, munggw ing śloka padārthanya,

śwāso niḥśwāsaḥ samyoga ātmatrayam iti smṛtam,
triśiwaṃ tripuruṣatwam aikātmya ewa śūnyatā.2.
anaku sang gaṇapati,
nihan krama sang hyang tryātmā, lwirnya, śwāsa, nihśwāsa, sangyoga. śwāsa nga, ikang wāyu miluhur, niśwāsa nga, ikang wāyu misor, sangyoga nga, ikang wāyu kalih, piṇḍa nira katiga ya, tryātmā ngaranira, triśiwa sira, tripuruṣa sira, kunang ikang ekātmā, mahāśūnya sira, mapisan tang tigātmā atunggal, ya tekang ātmā ngaranira, mwah anaku sang gaṇapati hana inaranan sang hyang upadeśa, lwirnya.

pratyāhāras tathā dhyānaṃ prāṇāyāmo 'tha dhāraṇaṃ,
tarkaś caiwa samādhis tu ṣaḍanggam iti kathyate. 3.
nihan tang ṣaḍanggayoga ngaranira, kawruhanantānaku sang gaṇapati, lwirnya, pratyāhārayoga, dhyānayoga, prāṇāyāmayoga, dhāraṇayoga, tarkkayoga, samādhiyoga.

indriyāṇīndriyārthebhyo wiṣayebhyo hi yatnataḥ,
śāntena manasoddhṛtya pratyāhāro nigadyate. 4.
pratyāhārayoga ngaranya, ikang sarwwendriya winatĕk haywa wineh ri wiṣayanya, kinĕmplī citta pahomālilang yapwan enak pwa hana hningnya, mari wiṣayanya, yatika pratyāhārayoga nga.

nirdwandwaṃ nirwikārañ ca nissaktam acalaṃ tathā,
yad rūpaṃ dhyāyate nityaṃ tad dhyānam iti kathyate. 5.
dhyānayoga ngaranya, ikang ambĕk tan parwarwana tan wikārana, enak pwa hnang hningnya, nircañcala, umiḍĕng tan kāwaraṇan, ekacittānusmaraṇa pinakalakṣananya, yeka dhyānayoga nga.

pidhāya sarwadwārāṇi wāyuṃ bahiḥ prayacchati,
mūrdhānaṃ wāyunodbhidya prāṇāyāmo nigadyate. 6.
prāṇāyāmayoga ngaranya, tutupana ng dwara kabeh, mata, irung, kapö, tutuk, ndan ikang wāyu rumuhun ispĕn wĕtwakna haneng wunwunan, kunang yapwan wuwus dāraka wineh mtu mareng irung kalih, ndan pahalon ikang wāyu, yeka prānāyāmayoga nga.

oṃkāraṃ hṛdaye sthāpya tattwalīne śiwātmakam,
śūnyātmā na ca śṛṇoti dhāraṇam iti kathyate. 7.
dhāraṇayoga ngaranya, oṃkāra praṇawa hana ri hṛdaya, ya teka dhāraṇān pgĕngĕn ikang niśwāsa, yapwan hilang mari kaṛngö kala ning yoga, yeka śūnyaśiwātmakāwak bhaṭāra, yeka dhāraṇayoga nga.

cittam ākāśawac chuddhaṃ nākāśam ewa tattwataḥ,
paramārthaṃ tu nihśabdaṃ tarkayogo widhīyate. 8.
tarkkayoga ngaranya, kadi ākāśa rakwa sang hyang paramārtha, ndatan hana kagatih, apan tan hana śabda iya, yeka lingga ning paramārtha, palenanira sakeng awangawang, tuhun paḍa nira ri malilang, yeka tarkkayoga nga.

nirupekṣaṃ nirlakṣaṇaṃ nirālambaṃ niḥspṛham,
nirāwaraṇaṃ niḥsādhyaṃ [yat] samādhis tan nigadyate. 9.
samādhiyoga ngaranya, ikang jñāna tan pangupekṣa, tan pangalpana, tan pangakwan, tan hana kahyun iriya, tan hana sādhya nira, malilang tan kāwaraṇan, yeka samādhiyoga nga.

kāmbalanta ca hṛnmule tiktā kṛṣṇā dhruwaṃ bhawet,
atikṛṣṇāntam lokanāthaśiwālayam. 10.
irikang wit ning hati tngah, hana ta hampru mahiṛng, ring tungtung ning iṛngnya, sira ta sang hyang lokanātha nga, unggwanira bhaṭāra śiwa.

swalinggaṃ paralinggaṃ wā swayam ewa karoti yah,
līyate sarwabhūtānāṃ swalinggaṃ līyate dwijaḥ. 11.
matangnyan sang dwija, ginawe nira swalingga lawan ikang paralingga, prihĕ awak sirān pagawe, tan bheda hati ning waneh hana pwekang swalingga, sira ta kalīnan ing sarwwabhūta nang brahmādi, matangnyan pinralīnākĕn ira swalingga nira.

ātmane swayam utpannaṃ swayam ewa ca pūjitam,
swalinggaṃ pūrwam utpannam ātmalinggaṃ procyate budhaiḥ. 12.
matangnyan inajarakĕn unggwan ing ātmā, prihawak sirān mijil, pūjānta sirān rumuhun, sira ta ātmalingga, an ling sang paṇḍita.

śiwalinggasahasrāṇi ātmalinggān na tatsamam,
ataḥ paratarāny astāni ātmalinggaṃ wiśiṣyate. 13.
kalinganya, norāna kadi sang hyang ātmalingga, sira juga tunggal wiśeṣa, sahasra ikang lingga alah denira, apan sira wiśeṣalingga.

swarṇalinggasahasrāṇi ātmalinggān na tatsamam,
akṣilinggasahasrāṇi śiwalinggān na tatsamam. 14.
ikang lingga mās sewu kwehnya, tan paḍa kalawan ikang ātmalingga tunggal, yadyapi akṣilingga sewu kwehnya, tan sama kalawan śiwalingga.

tat tryakṣarapadair yuktam oṃkāraṃ samudāhṛtam,
linggodbhawam manaḥsthitaṃ śiwalinggaṃ mahottamam. 15.
paranta sinangguh sang hyang ātmalingga nihan ikang oṃkāra mwang tryakṣara, sira ta kawijilan ing lingga munggw ing manah, sira śiwalingga mahottama.

apsu dewo dwijātīnām ṛṣīṇāṃ diwi dewatā,
śilākhaṇḍaṃ ca lokānāṃ munīnām ātmaiwa dewatā. 16.
kunang sang dwija ring wwai, unggwan i dewatā nira, ṛṣi ring swargga, unggwan i dewatā nira, yan ring loka ring arccalingga pratimāśilā, unggwan i dewatā nira, kunang yan sira sang wruha, sang hyang ātmā sira dewatā.

paralinggāni ye kuryur ātmalingge wimohitāḥ,
arcayanti ca ye mohāt kiñcit phalam awāpnuyuḥ. 17.
hana pwa sira sang sādhaka, gumawayakĕn paralingga, apunggung mangarccana ngaranya, amanggih pwa sira phala kḍik.

kamalaṃ ca praṇālaṃ ca tiktakaṃ linggaṃ ewa ca,
śarīrāyatane diwye tatra sthāpyo maheśwaraḥ. 18.
ikang paruparu, ya kamala ngaranya, kaharan paryangan, putus ning sinĕṣgah diwya, bhaṭāra śiwa sira pratiṣṭhā ngkāna.

angguṣṭhamātro 'yaṃ sphaṭikābho maheśwaraḥ,
śarīrāyatane diwye tatra cintyo maheśwaraḥ. 19.
kunang ikang tikta sāngguṣṭha pramāṇanya, prabhāwa bhaṭāreśwara kadi sphaṭika, ikang śarīra tulya paryyangan, i ngkāna ta bhaṭārāngĕnangĕn nityaśah.

wicāragato te ātmā tiktam ewam udāhṛtam,
saptadwīpapramāṇaś ca rājā bhawati wīryawān. 20.
ndan ikang mapunggung mawāda jātinya, aanujaraknikang tikta, madwa tikang tikta, sāngguṣṭha göngnya, hana paḍa lawan nūsa pitu, apan yeka saptadwīpa ngaranya, mangkana bhaṭāreśwara sira, mahaprabhāwa tan wyāpaka, nahan ling ning mapunggung apan sinangguh madwa sang paṇḍita.

wāme bāhau sthito wiṣṇur dakṣiṇe wā caturmukhaḥ,
maheśwaras tu madhyastho wiṣṇupi cetawuno. 21.
kalinganya kahanan sang hyang wiṣṇu hana ring kering sang hyang brahmā, bhaṭara śiwa sira munggww ing madhya, sangkṣepanya, brahmā wiṣṇu maheśwara, awak bhaṭāra.

iti sang hyang linggodbhāwa,

aṃ waṃ oṃ naṃ
[yaṃ] aṃ maṃ ñaṃ
śiṃ uṃ maṃ
aṃ
taṃ

hṛdaye sūkṣmabhūtaṃ ca śiwas tiṣṭhati nityataḥ,
sūkṣmacitte wibhutwaṃ ca tato jñeyaḥ śiwaḥ smṛtaḥ. 22.
mangkana sūkṣma ning hati sūkṣma, umangguh ta bhaṭara śiwa, kinawruhan ta ya dening jñāna, katuturanira bhaṭāra śiwa lanā.

hṛdayasthaṃ sadāśiwaṃ hṛdayānte guhyālayaṃ,
śūnyātiśūnyaṃ cintyate paraṃ kaiwalyam ucyate. 23.
ring hṛdaya kahanan bhaṭāra lanā, ring wkas ning hati, ya ta sinangguh guhyālaya ngaranya, atyanta sūkṣmanya, śūnya ning śūnya, alit sakeng alit, ya paramakewalya niśreyasa, ngaran, tan kahanan dening sukhaduhkha.

caturdaśākṣaraiḥ puṣpair wikasitaiḥ sugandhibhiḥ,
hṛdayapade nyastaṃ hi yajāmi satataṃ śiwam. 24.
ngkāna ring antahṛdaya kahanan bhaṭāra śiwa, pūjānta sira satata makaśaraṇa sang hyang caturdaśākṣara, kayeki lwirnya, saṃ, baṃ, taṃ, aṃ, iṃ, naṃ, maṃ, śiṃ, waṃ, yaṃ. aṃ, uṃ, maṃ, oṃ. sira ta sang hyang caturdaśākṣara, kaharan puṣpa sumĕkar, sugandha mawangi nirantara, ya ta pamūjānta nitya sadākāla.

niṣkalāj jāyate nādo nādād bindusamudbhāwaḥ,
bindoś candrasamudbhawaś candrād wiśwaḥ punaḥ punaḥ. 25.
kalinganya ikang niṣkalāmijilakĕn nāda, sakeng nāda ngamijilakĕn bindu, sakeng bindu ngamijilakĕn ardhacandra, sakeng ardhacandra ngamijilakĕn wiṣṇu maluywaluy lakṣaṇanya, wiṣṇu bhaṭāra sang hyang praṇawa, sang hyang praṇawa jātinya oṃkāra.

candreṇa sahito wiśwo yojitaḥ saha bindunā,
nādena saṃhṛtyaikadhā oṃkāraḥ kīrtitaḥ sadā. 26.
ikang wiśwa masangyoga lawan ardhacandra, mwang bindu [lawan] nāda, ikang praṇawārdhacandra mwang bindunāda mapisan, matmahan oṃkāra wkasan.

wiśwah pralīyate candre candraś ca līyate bindau,
binduś ca līyate nāda ity etat kramalakṣaṇam. 27.
ikang wiśwah umĕt ringng ardhacandra, ikangng ardhacandra līna ring bindu, ikang bindu ya ta umĕt ring nāda, nahan tang lakṣaṇa ning tattwa. mwang ikang nāda mulih maring niṣkala, niṣkala ngaran māyātattwa, pradhāna ika makolihan ing nāda. mwah ikang ningkala mulih maring śūnyāntara, ikang śūnyāntara mulih mari ng atyantaśūnya, makolihan ing niṣkala. mwah anaku sang gaṇapati, ikang ingaranan uutpatti sthiti pralīnan sang hyang praṇawa.

śiwād utpadyate cātmā ātmanah prakṛtis tataḥ,
prakṛtes tu rawir jāto raweś cāgniś ca jāyate. 28.
ikang iṃ, ya ta sinangguh śiwa, sakeng śiwa mtu ta ng ātmā, baṃ, sakeng ātmām mtu tang prakṛti, saṃ, sakeng prakṛti mtu ta ng āditya, taṃ, sakeng āditya mtu ta ng agni, aṃ, nahan ta ng utpatti sang hyang pañcabrahma, iṃ, baṃ, saṃ, taṃ, aṃ, kramanya.

prakṛtiṃ cāśrayed ātmā ātmanaṃ ca rawis tathā,
rawim agniḥ śiwaś cāgniṃ sthitir ewaṃ nigadyate. 29.
ikang saṃ rumuhun tattwanya, tumūt baṃ, tumūt taṃ, tumūt aṃ, tumūt iṃ. nihan sthiti sang hyang pañcabrahma, saṃ, baṃ, taṃ, aṃ, iṃ, kramanya.

agniś ca līyate bhānau bhānuś ca liyate prakṛtau,
prakṛtir līyata ātmani śiwe cātmā pralīyate. 30.
ikang aṃ, tumūt taṃ, tumūt saṃ, tumūt baṃ, tumūt iṃ, nahan pralīnanira sang hyang pañcabrahma, aṃ, taṃ, saṃ, baṃ, iṃ, ya ta kramanya.

candrātmanor dwayor yogo 'kāras samudāhṛtaḥ,
rawyagnyor api saṃyoga ukāraḥ paṇḍitair mataḥ. 31.
ikanan saṃ lawan ikang baṃ, ya ta matmahan akāra. ikanang taṃ lawan ikang aṃ, ya ta matmahan ukāra,

iśānas tu makāro 'bhūd amadhyaṃ mordhwam ewa ca,
ukāro 'dhaś ca tadyogam oṃkāram iti tad widuḥ. 32.
ikang īśāna, iṃ, ya ta matmahan makāra, mangkana ikang pañcabrahma, matmahan tryakṣara, pasangyoga ning tryakṣara, ya ta matmahan ukāra, wyaktinya, ikang a pinakamadhya, ikang ma humunggw ing luhur, ikang u munggw ing sor, mangkana patmu ning tryakṣara, matmahan oṃkāra.

ya wa śi ma na cotpattiḥ śi wa ma na ya ca sthitiḥ,
na ma śi wa ya līnaṃ tu pañcakṣaram iti smṛtam. 33.
yaṃ, waṃ, śiṃ, maṃ, naṃ, utpatti sang hyang pañcākṣara. śiṃ, waṃ, maṃ, naṃ, yaṃ, sthiti sang hyang pañcākṣara. naṃ, maṃ, śiṃ, waṃ, yaṃ, pralīna sang hyang pañcākṣara.

prathamaṃ ca namo lopo akāraś copajāyate,
dwitīyaṃ śiwalopāś ca ukāraś caiwa jāyate. 34.
ikanang nama ya hilangakna, pasukakna ring akāra, tambeyan, kapingronya pasukakna tang śiwa ring ukāra.

tṛtīyam yakāralopo makāraś caiwa jāyate,
akārokāralopena okāraś ca nigadyate. 35.
kapingtlunya ikang yakāra hilangakna, matmahan makāra, kunang ikang akāra lawan iikang ukāra, ikang hilangakna wehan atmahan bhaṭāra.

makārasya wilopena ūrdhwaṃ caiwa binduṃ nyaset,
etad brahmākṣaraṃ piṇḍaṃ ity ucyate manīṣibhiḥ. 36.
kalinganya, ikang bhaṭāra hilangakna, ya ta matmahan bindu, luhur i okāra, nahan krama ning utpatti [sthiti] pralīna sang hyang pañcabrahma mwang pañcakṣara.

makārāj jāyate 'kāra ukāro 'kārāditaḥ,
utpattyartham idaṃ mantraṃ paramaswargakāraṇam. 37.
ikang makāra karuhun, tumūt a, tumūt u, utpatti sang hyang tryakṣara, maṃ, aṃ, uṃ, ya ta kramanya, swargakāraṇa sira.

akāraś ca ukāraś ca makāraś ca tathaiwa ca,
sthitimantram idaṃ sarwaṃ paramaswargamayaṃ matam. 38.
ikang a rumuhun, tumūt u, tumūt ma, sthiti sang hyang tryakṣara, aṃ, uṃ, maṃ, ya ta krama nira swarga juga kāraṇa sira.

ukāre līyate 'kāro hy akāre wā pralīyate,
makāro pralīnam etat paraswarga udīryate. 39.
ikang ukāra rumuhun, tumūt a, tumūt ma, pralīna sang hyang tryakṣara, uṃ, aṃ, maṃ, swargga kāraṇa sira. kunang ikang u akāra, līna ring bindu ardhacandra, ikang bhaṭāra, līna ring nāda, ikang ṇāda śūnyāmnganya, mangkana kramanya, tka ati caturdaśākṣarapiṇḍa.

idaṃ bhedajñānaṃ proktaṃ rahasyaṃ paramaṃ śubham,
bhuwanasya śarīrasya yo jñātā sa śiwaṃ wrajet. 40.
nihan sang hyang bhedajñāna, warahakna ngkw anaku, apan paramarahasyan sira, apan rinahasya ning bhuwana, apa ya, apan rahasya ning śarīra, yapwan kumawruha sira, tan kasandehakna, mangguha śiwapada hlĕm.

sukhaṃ dewaśarīratwaṃ nirwāṇaṃ sulabhaṃ caret,
tad idaṃ janmarahasyam ādimadhyāwasānakam. 41.
kalinganya, ikang kadadin dewaśarīra, mwang ikang kamoktan, meman i ta ya pinangguh ika de sang paṇḍita, apan ikang jñāna karahasyan ing janma, ādimadhyāwasānanya, niśśeṣa dengku amarahakĕn ri kita, apan paramawiśeṣa dahat.

labdhwā bhedajñānaṃ śiṣyaḥ śraddhādhano jitendriyah,
dharmātmā wratasaṃpaṇṇo gurubhaktir waśewacaḥ. 42.
kunang ikang śiṣya wnang warahĕn ri sang hyang bhedajñāna, śiṣya śraddhā ring dhana [/] jitendriya, tuwi mahyun ta ya ri kagawayan ing dharmma, kinahanan dening brata, mwang bhakti maguru kunang, nahan ta lwirnya, ikang yogya pajarakĕn ri sang hyang bhedajñāna, ndya ta kramanya nihan.

sakalaḥ kewalaśuddhas tryawastah puruṣah smṛtaḥ,
pralinatwāc cittamokṣaḥ kathyate nirmalaḥ śiwaḥ. 43.
katrīṇi lakṣaṇa ning sang puruṣa ri kalpasan, hanan sakala, hanan kewalaśuddha, hanan malīnatwa, ya ta katuturakna sira n mangkana. sakala ngaranya makawak triguṇa sira. kewalaśuddha ngaranya matinggal pamukti sira. malīnatwa ngaranya papasah mwang nira triguṇa. manowijñānāwak nira, śuddha ngaranya. pati ning manowijñāna, sake sira mari mamikalpa, yoga ngaranya. śūnyākāra kewalya, tananāglĕhglĕh nira n pamukti, sira sinangguh nirmmala śiwa.

śuddhaḥ sūkṣmaś cāyaṃ yogī śuddhajñānāc ca mokṣaṇam,
mano līnaṃ pariśuddhaṃ mukta ewa prakīrtitaḥ. 44.
anantara sakerika, ri huwusnya enak hnĕnghnĕng i manowijñāna nira, nirwiṣaya śuddha tan wikalpa śūnya rūpa malilang tang manah, yeka paramaśuddha ngaranya, apan malilang thĕr sūkṣma tan pahamĕngan, ndan prihawakta lakṣaṇākna, sangkṣepanya, ikang jñāna śuddha wimala, sangsipta ning kamokṣan, tananālwih sakeng manah śūnyākāra, wkasan ri līnanya, mukta ng kaiwalya sang hyang ātmā, ya ta sinangguh pūrwwāndhakoṭi ngaranya, apan tan pangṛmbha phalabhukti mwang karmma, don ing nirwwāṇa sira mukta ling sang paṇḍita.

ndya ta sādhana ning mamuktākĕn nihan, tiga wiśeṣa sādhana sang puruṣa, mokṣacitta, prasiddha sādhana nira mukti, lwirnya, wairāgyāditraya. parārogya. dhyānāditraya. kunang ikang wairāgyāditraya, angadakakĕn bāhyawairāgya, parawairāgya, īśwarapraṇidhāna, bāhyawairāgya nga kawiratin, kawiratin nga sang wiku widagdha ring rāt. parawairāgya nga sang wiku wītarāga, wītarāga nga sang wiku tininggal kasukhan. īśwarapraṇidhāna nga ayogaprawṛtti, ayogaprawṛtti nga sang wiku lĕnggang ajapa.

muwah dhyānāditraya nga aprāṇāyāma, adhāraṇa, asamādhi. aprāṇāyāma kuñcī rahasya nga anunggalakĕn niśwāsa. dhāraṇa nga praṇawajñānaikatā [/ praṇawajñānaikatā] nga panunggalan ing citta, samādhi nga nirwyāpārajñāna, nirwyāpārajñāna nga mengati tutr tan kāwaraṇan. nahan ta sādhanānung kapanggiha sang hyang bhedajñāna.

nāḍī-calana-mārgaś ca punarbhāwa iti smṛtaḥ,
mārga-calana-nāḍī muktāḥ paramakewalāḥ. 45.
sinā jñānatrayaṃ jāgrat tathaiwa calana-nāḍī,
jñānatrayaṃ suṣuptaye nāḍī ca calanaṃ bhawet. 46.
sadāśiwasya yo mārgah nāḍī-calana-saṃsmṛtaṃ,
mārga-calana-nāḍī paramasya mi saṃsmṛtaḥ. 47.

iti sang hyang sang hyang sadudbhrānti kamoktan, sang hyang wyudbhrānti kapunarbhawān, ndan hana ta mantra parama pamgat ri sira, tryakṣara sahita krama nira, yapwan ātgĕg dentālumakṣaṇā ika, kapangguh sang hyang sadudbhrānti, yapwan singsal sang hyang wyudbhrānti katmu. kunang akweh paratĕngranya, tunggal pradhānākĕn, ndya ta lwirnya, yan mangṛngö kita śabda ning ardhacandra bibndu nāda, mangke tka ning patinta, hayu ta kapalang dentānggĕgĕ, kanistṛṣṇanta, saha sandhi sakramanya, kuñcī ri wit ning nāḍī ikang inĕban mwang ikang sarwwadwāra, saha wāyu dhāraṇa, ya prāṇāyāma nga, sikĕp kanirjñānanta, haywa wyāpāra, yapwan ahenak denta, samangkana ta sang hyang ātmā msat, makamārgga sang hyang praṇawa, anĕrus tkĕng dwādaśānggulasthāna, sira ta sinangguh niṣkala, paḍa bhaṭāra paramaśiwa ika, msat pwa sira sakeng rika, ya ta kamoktan nga.

dwādaśānggulasaṃsthānād wimuktaḥ paramah śiwah,
śūnyam ewa paraṃ khyātaṃ jñātawyo mokṣaś ca tataḥ. 48.
anantara ri huwus nirān mukta sakeng dwādaśānggulasthāna, sayogya ta sang hyang ātmā matmahan paramaśiwatattwa, mari matmahan ātmā, apa ta lwir nirān mangkana, śūnya kewala, ya malwi paramaśūnya, ya ta matangnyan kawruhakna kramanya de sang mahyun ing kamokṣan, nahan sādhanānung kapanggiha sang hyang mahajñāna.

wimuktas tyaktasaṃswano na tiryagūrdhwagamanaḥ,
nādhastādgamanaś cāpi wiphalaḥ śūnyaḥ kewalaḥ. 49.
kunang ikang sandhi kasikĕpana kuñcī rahasya, saha praṇāyāma, makāwasāna ng kadhīrajñānān, haywa wyāpāra, apa matangnyan mangkana, apan ring wawangis alā nira sang hyang hurip sakeng śarīra, tan dadi tan pāwan, hiḍĕp nirmmala, tan siddha phalanya.

nihan waneh ulahakna sang sādhaka, yapwan apūjā aśīla sopacāra umaṛp wetan, athĕr agranāsika ta śiwakaraṇa, aprāṇāyāma rumuhun, numlĕng ry agra ning irung, mahawan ghrāṇa kanan, trusakna tkeng hati, hiḍĕpĕn bhaṭāra brahmā caturmukha, trinayana, caturbhuja, raktawarṇṇa, hiḍĕp pratiṣṭhā ring hati a, oṃ aṃ brahmaṇe namah, recaka ngaranya.

mwah wijilakĕn wāyunta śuddha, mahawaneng ghrāṇa, haneng hampru hiḍĕp bhaṭāra wiṣṇu caturbhuja, trinayana, kṛṣṇawarṇṇa, hiḍĕp pratiṣṭhā ring hampru, oṃ uṃ wiṣṇawe namah, pūraka ngaranya.

mwah isĕp wāyunta hanĕng ghrāṇa kalih, pgĕng den asuwe, tkākna ring pusuhpusuh, hiḍĕp bhaṭāra īśwara trinayana, caturbhuja, śwetawarṇṇa, ma, oṃ maṃ īśwarāya namah, kumbhaka ngaranya, ring tlasnyan mangkana, unyakĕn tang mantra caturdaśākṣara, praṇawa. oṃ, sang, baṃ, taṃ, aṃ, iṃ, naṃ, maṃ, śiṃ, waṃ, yaṃ, aṃ, uṃ, maṃ, oṃ. hayu humung koccāranya, ri tlas ing mangkana, laju sira abhasmabīja, sandana, iti prāṇāyāma sangsipta pūjā nga.
mwah tingkah ing wiphala, catur pwa ya kwehnya, ndya ta lwirnya nihan, nihspṛha, nirwwāṇa, niṣkala, nirāśraya. kunang lwir ning pratyekanya, nihspṛha nga tan ana kasādhya nira, nirwwāṇa tan paśarīra, tan ana kasādhya. niṣkala nga pasamūhan ing sarwwa taya, tan katuduhan, tan parūpa warṇṇa, tan pahamngan, ngkānongwan ing eikatwa bhaṭāra mwang ātmā, thĕr miśra ring awak bhaṭāra. nirāśraya nga sira ta luput ing sarwwajñāna mangalpana, apan sira sāri nikang niṣkala. maryya nga sang hyang ātmā, apan sira tan pawastu, luput ing sarwwabhāwa, nirlakṣaṇa, sira ta paramālaukika. mangke mwah pwa sira sang sādhaka yan mangkana apan sira angambĕkakĕn ringkah i wwang sumanggraheng laukika, ri kāla ning hurip nira, marapwan kapanggiha sarasan ing lakṣaṇa ring wiphala ning lakṣaṇa.

laukikaṃ kārayet pūrwaṃ dīkṣāwidhiwidhānataḥ,
paścāt paramakaiwalyaṃ kuryāt paramapaṇḍitaḥ. 50.
mangkana ta sang paṇḍita, gumawe sira laukika pūrwaka, ndya ta laukika ngaranya, ikang dīkṣāwidhiwidhānāglarakna ring loka, paścāt i wkasan pwa ya magawe ya ta sira paramakaiwalyajñāna, ya paramapaṇḍita nga yan mangkana. kna pwa ya denira, lumakṣaṇākĕn ikang caturwiphala, wyakta kita mangguh ikang pada kamokṣan, niyata kita tan maluyeng janma mwah, ri denya tan pawastu, apan tan palingan ta ng amukti sukha mawiśĕṣa. nihan sādhanānung kapanggiha ikang caturwiphala, haywa wera apan rahasya tmĕn lĕkasi kapatiniki.

jñāna lpas tan pahangĕnangĕnan, mokta kaiwalya, nirdoṣa, sira puruṣa, kaiwalya nirāśraya, aglĕng kamoktan sang sādhaka. kunang yan aṛp adhawa huripta, mamantrākna sang hyang mantra aṃ ring nābhi, ah ring wunwunan. yan tka ning kapatinta ah ring nābhi, aṃ ring wunwunan, haywa korup hilahila dahat, kāṃ kāṃ kāṃ, a a ah, paramajñāna kamoktan sira, oṃ śūnya, jñāna lpas tan pahamngan, rwawlas anggula doh nira sakeng śiwaketa, śiwaketa nga śiwalingga, śiwalingga nga rambut winuhĕl.

muwah paraṃ brahmā, aṃ ah. ika kawruhan winikalpa ring hana lawan taya, kewala umiḍĕng nirākāra, aṃ śabdanya, lumrā ring śarīra, ngūniweh ring nawadwāra, śūnya rūpa ikang śarīra wkasan, ya sūryyasmṛti nga yan mangkana. ah wijil ing wāyu sakeng śarīra, candrarūpa ikang śarīra yan mangkana. ri mokṣahan ing wāyu ring śarīra, saumyālilang ahning ikang śarīra wkasan, ya śāntacandra nga nismṛti yan mangkana. muwah ri hana ning sūryyasmṛti mwang candrasmṛti dadi tang praṇawajñāna, patmu nira sang hyang paraṃbrahma lawan sang hyang praṇawajñāna niyata ng dadyāken pangjyotirūpa, awa sadākāla mahning nirāwaraṇa, kadi teja ning maṇikmanta, sinārawadhi angekadeśa, lumrā apadang rahina sadā, sugandha ta sira tan gawegawe, apan śuddha śiwasmṛti nga. sira ta yan katon denta, iyakang aṃ ah, sira sadya udbhrānti ngaranya, sira paraṃbrahma bapa sira de bhaṭāra śiwa, nguniweh ikang jñāna, wruh tan pamikalpa, umiḍĕng nirākāra, ya tika sinangguh sang hyang praṇawajñāna, sira ta bhaṭara bhaumaśiwa, sira ta makasājñawaśīśwarī, matangnyan ikang praṇawajñāna, tridewī ngaranya waneh, sira ta pinakaibu de bhaṭara śiwa.

tadrūpa ewa putraka. kewela mangkana ta rūpa bhaṭāra śiwa, kadi rūpa bhaṭāra jyoti, mangkana ling sang hyang aji sangsipta.

okāre līyata ukāro akāraś ca pralīyate,
makāro bindausaṃlīno bindur nāde pralīyate. 51.
nādaś ca līyate śūnye śūnyam ewaṃ tu jāyate,
śūnyāt parataram wāpi atyantaṃ śūnyalakṣaṇam. 52.
sakalaṃ sakalatattwam ca sūkṣmaṃ sakalaniṣkalam,
paraṃ niṣkalaṃ śūnyaṃ ca ūrdhwātyūrdhwo 'tiśūnyakaḥ. 53.

 1. iti sang hyang praṇawajñāna, kamokṣan.
sang hyang umāpati
praṇawaśrīdewī oṃ
śrīdewī saraswatī
 1. kaśūnyatān sira paramaśiwa, dwādaśānggulasthāna sira, hangsa kāraṇa praṇawa, sadāśiwa karyya ning hangsa, īśwara brahmā wiṣṇu wyakti ning praṇawajñāna kamokṣan.
 2. atiśūnya atyantaśūnya bhaumaśiwa
niṣkala śūnya oṃ
śūnyāntara kaṇṭhamūla oṃ
sakala niṣkala śūnya wakṣas
sakala ma nābhisthāna
 1. nihan kalĕpasanira sang hyang śiwa, ya ta kawruhakna kahananira, sang hyang śiwa sira mungguh ri netra, akuning kadi mas sinanghilang warṇṇanira, sira ta pinakātmā ning panon, sira sang hyang pramāṇa sira mungguh ri tungtung ing irung, kalawan agra ning jihwā, warṇṇa nira bhiru, sira ta pinakātmā ning tutur. sang hyang jñāna mungguh ring bongkol ing papusuh, warṇa nira putih tan pamala, sira ta pinakadewātmā ning mengĕt, muwah yapwan hana tngĕran ing kapatin, tunggalakna sang hyang śiwa kalawan sang hyang pramāṇa, mwang sang hyang jñāna, mangkana dalanira sang hyang śiwa.
 2. mwah yan katkan ing kapatin, aja tan karasanana lunga nira, sang hyang śiwātmā sah saking śarīra, aja weha dalanana babahan sanga, ndya ta ngaran babahan sanga, ring luhur 7, ring sor 2, kaṇiṣṭha dalan ika nga. yan adalan ring śiwadwāra madhya nga. kunang ikang mārga uttama, dalanira sang hyang śiwātmā, ring tungtung ing śabda, sĕla ning hiḍĕp nga ring kaktĕg, yan tka ring kalpasan, aja ngangĕn śarīra dewek, mwang anak rabi mwah kasukhan, ikang tiga atmah siji, ya ta tūtakna mārgga tungtung ning śabda, sla ning hiḍĕp. iti kalpasan sang bhujanggaśiwa, haywa wera rahasya dahat, tan siddha phalanya.
 3. nihan sang hyang paramopadeśa, kāla ning tan hana bhuwana, tan hana awangawang uwunguwung, tan ana śūnyanirwāṇa, tan ana ng jñāna, tan ana ng wiśeṣa, tan ana ika kabeh, kang wantĕn samana pangeran, awak paramasukha, tan sukha dening śūnya, tan awak śūnya, tan sukha dening nirwwāṇa, tan awak nirwwāṇa, tan sukha dening jñana, tan awak jñana, tan sukha dening wiśesa, tan awak wiśesa, kewala paramasuka tāwak nira, tan pāntara, tan madhya, tan parūpa, tan pawarṇṇa, tan pasana, lengit tan kna winuwus, tan sukha dening śabda, tan pāwak śabda, tan sukha dening hiḍĕp, tan awak hiḍĕp, kewala sukha acintya śarīra. sakeng sukha acintya mijil Ṣang hyang jñānawiśeṣa, tan kneng sarwwahīna, apan māwak jñāna, tan kawiśeṣan, apan māwak wiśeṣa, tan kneng śūnya, apan māwak śūnya, tan keneng nirwwāṇa, apan māwak nirwwāṇa, tan keneng sarasa ning bhuwana, apan māwak bhuwana, tan kneng sarwwasūkṣma, apan māwak sūkṣma. mangkana sang hyang jñānawiśeṣa, inaranan sang hyang jagatkāraṇa.
 4. mangke sang hyang jagatkāraṇa, ahyun tumona ri awakirāganal, amuktya ri śarīra nira, sakalaniṣkala, hetunyanakaryya paraspara, paras nga sakala, para nga niṣkala, ndya ta lwirnyan, makaryya sira śūnya pinakasthāna ning klir nira, tan kawruhana dening pakaryya nira, ri huwus i sang hyang jagatkāraṇa, makasthāna ring śūnya mijil ta ng kāryya nira, ndya ta lwirnya, mijil karihinikang nirwwāṇa, sakeng nirwwāṇa mijil ongkāraśuddha, sakeng ongkāraśuddha amutĕr swara mijil bindupraṇa śuddhasphaṭikawarṇṇa, i jronya mesi nādaprāṇa jñānaśuddha, rūpa kadi pupul ing āditya candra lintang, dīptanya, mangkana binduprāṇa, nādaprāṇa mijil sakeng oṃkāraśuddha.
 5. mwah sang hyang oṃkāraśuddha praṇawajñāna nga mijilakĕn mantra weda japa pinakaśarīra ning para, para nga manuṣya ikang kināryya bindupraṇa, ndya ta lwirnya, ikang mijil karihin binduprāṇa pinakakaras, nādaprāṇa pinkatanah, mijil akṣara, ndya ta lwirnya, ka kha ga gha nga, matmahan gtih. sakeng ka kha ga gha nga mijil ca cha ja jha ña, matmahan daging, makĕmpĕl kadi danganan ing kris, sakeng ca cha ja jha ña mijil ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa, matmahan gātra ning kulit. sakeng ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa mijil ta tha da dha na, matmahan gātra ning hodod, sakeng ta tha da dha na mijil pa pha ba bha ma, [matmahan gātra ning asthi. sakeng pa pha ba bha ma mijil] ya, ra, la, wa, matmahan gātra ning sumsum. sakeng ya ra la wa mijil śa ṣa sa ha, matmahan huntĕk, mangkana tmahan ing ekākṣara, kadi śiwalingga rūpanya.
 6. saking ekākṣara mijil tiktākṣara, ndya ta lwirnya, a ā matmahan śirah, i ī matmahan rahi, u ū matmahan cangkĕm, ṛ ḥ matmahan mata, ḷ ḹ matmahan irung, e ai matmahan talinga, o au matmahan kaṇṭha mwang gulu, mwah pangracahan ing akṣara ing sor. ka matĕmah caṇṭik, kha matmah mūlādhāra, ga, matmah babokongan, gha matmah pāyu, nga matmah upastha kontol. ca matmah pupu mwang jĕjĕngku, cha matmah wtis mwang wiluta, ja matmah pahoglag mwang bhujāpāda, jha matmah tlapakan, Ña matmah jariji mwang bulu puhun kuku, mwang wahikang ring madhya. ṭa matmah nabhi, ṭha matmah ungsilan, ḍa matmah dalĕm ing guhya, ḍha matmah limpa, ṇa matmah panguritan. ta matmah lamungsir, tha matmah hulur, da matmah adonadon, dha matmah jajaringan, na matmah hati. pa matmah susu, pha matmah waḷkang, ba matmah tutud, bha matmah matmah bāhu hasta nakha, ma matmah paparu. ya matmah kaṇṭha, ra matmah tālu, la matmah hilat, wa matmah caṇṭik. śa matmah lambe luhur mwang pipi, Ṣa matmah jihwāgra, sa matĕmah lambe sor mwang whang, ha matmah hati nāḍī mwang suratādhikaphala tkeng bulu rambut, mangkana lwir ing matmahan para, pakāryya nira sang hyang oṃkāraśuddhapraṇawajñāna.
 7. ri huwus ing matmah para, sang hyang jagatkāraṇa, mwah sira makaryyātmā mijil sakeng śarīra nira, mangasthānākĕn ing para, ndyā ta lwirnia, brāhma mangasthāna ring mūlādhāra, pīta warṇṇa nira, rumakṣa gtih. wiṣṇu mangasthāna ring nābhi, krṣṇa warṇṇa nira, rumakṣa daging. rudra mangasthāna ring hati, rakta warṇa nira, rumakṣa kulit. iśwara mangasthāna ring kaṇṭha, śweta warṇṇa nira, rumakṣa hodod. sadāśiwa mangasthāna ring jihwāgra, śuddhasphaṭika warṇṇa nira, rumakṣa balung bulu rambut, mangkana lwir ning ātmā mangasthāna ring para.
 8. mwah sakeng ātmā mijil pañcadaśendrīya, sakeng daśendrīya mijil tang pañcahoma, lawan pañcakatīrtha, ikang mūlādhāra matmah bindu śuddhasphaṭika warṇṇa, sumĕngka tang bindu, mareng bhuwanaśarīra, amārgga mareng nabhi, matmahan śiwa ikang bindu, saken śiwa matmahan manuṣya, mangkana lwir ni mawalya mānuṣa, iti bhuwanaśarīra, śāstra nira ling sang mahā.
 9. nihan kamalacakra nga, wit ning pusuhpusuh nga nīlakaṇṭha, nīlakaṇṭha nga tutud, gawikā nga nīlawarṇṇa nira jro ning tutud. lambikā nga kulut ing tudtud. daśamīsara nga wit ning kaṇṭha. dhryāgaulaṣṭhā nga wumaking hilat. sahasradala nga utĕk. sang hyang nādaprakāśa nga keśa. sang hyang niṣkala nga bindu tungtung ing rambut. iti tantramahāpada nga sṭhāna ning rahasya, dening jñana, sangka ning karĕp ira, bheda ning hidĕp, lawan patunggalan ing rahasya rinahasya. rājā wiśesa ring hati, pamnĕr sang hyang suparṇni, kang atunggu kaḍatwan bhaṭārī saraswatī, hara ning kaḍaton otwat sajalang kurupu tngah ing hati, hisi ning kaḍaton wong jāti.
 10. nihan mantrawiśeṣa nga pañcākṣara, lwirnya, namah śiwāya, ka, namah stuti ning hulun maring śiwāya. śi nga śiwatattwa, wā nga sadāśiwatattwa, ya nga paramaśiwatattwa, hetunya nikang pañcākṣara linĕwih dening sang brāhmana bhujangga, śaiwa sogata, sang mandasakĕn tattwa mwang brata, śāstra, mwang tryakṣara nga aṃ uṃ maṃ. ka, aṃ nga śiwayoga, śiwamantra, śiwatattwa. uṃ nga sadāśiwayoga, sadāśiwapūjā, sadāśiwatattwa. maṃ nga paramaśiwayoga, paramaśiwajapa, paramaśiwatattwa. ca tryakṣara waneh aṃ ah hrīh. aṃ nga śiwa, ah nga sadāśiwa, hrīh nga paramaśiwa. makweh yan wuwusan, ikang śāstra wangsit, nahan mantrākna.
 11. ca mantra pañcākṣara, tryakṣara yan mantrākna ring bhasma, mwah ring toya karonya dadi pawitra, mwang panulak sarwwaroga, sarwwamala, sarwwa upadrawa, sarwwaduṣṭa, sarwāstra. yeka kang pinratiṣṭhā ring sarwwalingga, tananāngḷwihi muwah haneng sira, ca, tang wījakṣara, tgĕs ing śāstra mūlākṣara nga, ha, kalinganya ikang ginawe śāstra ha cetana mwang acetana, yeka tgĕs ing ekatwa, tgĕs ing patĕmu ning tutur lupa, tgĕs ing oṃkāra awor lawan wit. ka, paramaśiwa ikang śāstra ha pinaropo sira.
 12. muwah sang hyang jāwa duk haneng śarīra sukha, iku helingakĕn, lamun sira sah sakeng śarira, śarira den pun sukha, depun paḍa sukha nipun, tka nira lawan lunga nira, nanging sāmpun wiweka de nira ngulati, dera haiñcĕ haiñcekī , tgĕse norāneng awakira, iku kaiñcainanā pawkas hingsun ri sira, śiwa, sadāśiwa, paramaśiwa. śiwātmā matmahan mata kiwa. sadāśiwātma matmahan mata tngĕn. paramaśiwātmā pandĕlĕng kabeh.
 13. mwah yan amārgga ring lalaṭa dadi bhujanggādi. yan amārgga ring soca dadi kṣatriya. yan amārgga ring irung dadi tumĕnggung. yan amārga ring karṇṇa dadi sira dmang. yan amārgga ring tutuk dadi pacahtaṇḍa. yan amārgga ring prāṇawāyu [.,], [yan] amārgga ring śiwadwāra dadi ratu hañākrawṛtti, juga sāri ning tiga ri hanakan ing netra unggwanya. ya huriping wong sajagat, ya sang manon, ya sāri ning tiga nga, sirāngolah sajagat ri yawa mwang ring jro, ya sang manon sira nga, surup ing rāditya ulan, ya sang manon hurip ing damar mwang pati ning darma, gingsire ring untĕk muwah ring sumsum. ya ika tgĕs ing bubukṣah mwang gagakaking ring rādity gnahe. yan ring śarīra sang bubukṣah ring mata kiwa, sang gagakaking ring mata tngĕn, ḷr śiwa kang ingintarakĕn prāṇa, ikang ingaran śiwātmā, sadāśiwa angintarakĕn wāyu, ikang ingaranan śuddhātmā, paramaśiwa angintarakĕn hurip, ikang ingaranan jiwātmā. śiwah mūlih ring sadaśiwa . paramaśiwa mulih maring sadāśiwa. sira ta ingaranan tan parūpawarṇṇa, ikang angilangakĕn ri sira. mwah yan katkan ing patinta, aja lali samangkana.
 14. muwah yoganidrā nga kramanyānḷng nāsikāgra, pinakasādhananta sūkṣmajñāna, yapwan mahenak dhyānanira, ikang arip mata hilang, nguniweh ikang manah wiparīta hilang, sma, wkasnyāwak manarawang, kapangguh tang jñānawiśeṣa, wnang manona śwaśarīranta sakeng kahananira, apan pinakapada kamokṣan.
 15. muwah yan kita wnang tuminggalana ring mahāpraṇawa, tanana bheda ning śarīra lawan bhuwanatraya, kalinganya, ika sang hyang mahāpraṇawa, bhuwanātmaka yapwan hana pamsatira sakeng bhuwana, sira ta paramārdhānareśwarī, sira ta unggwan sang hyang ātmā mangguh kapadamokṣan, ya sang hyang niṣkala bindu ngaranira. mantroccāraṇa, wirahita sira, yakārabīja nira kayogīśwaran, sira hingan ing amangguh kanirāśrayan, enak pwa denta mangawruhi sira, tanana sarwwapāpa i sira, tan paka nira, tan ahaṛp, tan almĕh, tan bhedākĕn ikang nga hala mwang hayu, ri wruh ira pāntara ning tutur lupa, wnang tan mangipi kita, sang wruh ing yoganidrā, apan māwak tutur prakaśa.
 16. nihan sandhyatsayā, denikang cetana mwang acetana, lwirnya, ikang śubhāśubhāwak ing acetana, nguniweh ikang sarwwendriya, lupanĕn sawiṣayanya, muwah kāryya ning tutur, ikang śūnya niśreyasa, awak ing cetana prakāśa, sma, nimna tayā, kapangguh kanirājñānān de ning jñānawiśeṣa, apan ikang kanirājñānān kapangguhan ing kapadamokṣan, sira ta mantuk ing śiwapada ngaranira, sma, iti praṇawaṭīkā antopadeśa.
jaḥkāre pṛthiwī jñeyā taḥkāra āpah saṃsthitāḥ,
kiḥkāre ca mahāteja uṃkāre wāyuṃ saṃnyaset. 54
phaṭkārākāśasaṃyukto mahāpātakanāśāya,
pañcāṇḍaṃ japed yo widwān śiwalokam awāpnuyāt. 55
ndya ta ya, jah, tah, kih, uṃ, phat . iti sang hyang pañcakāṇḍa, japākna śiwadhyāna, mahāpātaka wināśa denya . 0 . aṃ ah japākna ping 16, śiwadhyāna, nirmmala phalanya. yan paramaśiwadhyāna, mokṣa phalanya. yan mahyun ing ring pusanggara rudradhyāna. yan mahyun ning kaswastyan ing rāt, mahādewadhyāna. yan mahyun sakārryanta siddha, śangkaradhyāna. yan mahyun kasihana dening janma, hyung kunang, īśwaradhyāna, aṃ atmabījākṣara. ah śūnyatābīja, mahā sangyoga sira. haywa cawung. iti sang hyang mahājapa, paramarahasya sira. 0.
muwah kadgarāwaṇa nga, oṃ ha ka śa ma la wa ra yaṃ uṃ. ardhanārīśwara kahiḍĕpanya, nyāsanya pradakṣiṇākrama, andĕlakna ring padmahṛdaya, mwah ring widikwidik, tan katama ning sarwwasañjāta phalanya, mwang luput ing sarwwawighna. nihan nyāsākna anuṣṭhāna sang hyang mṛtyuñjaya, oṃ ring śiwadwāra, aṃ ring waktra, kaṃ ring kaṇṭha, ah ring antarhṛdaya, aṃ ring nābhi, tkeng pada kalih, sambung ing sang hyang daśākṣaramantra. oṃ auṃ ha ka śa ma loa wa ra ya m uṃ, namo namah swāhā, sīkadhī padāntanyāsa. smah, mantra muwah oṃ maṃ sah wauṣaṭ, mṛtyuñjayāya namah swāhā waṣaṭ.

ṃṛtyuñjayasya dewasya yo nāmāny abhikīrtayet,
dīrghāyuṣam awāpnoti sanggrāmawijayī bhawet. 56
haywa cawuh, adomraṇa denira tlas. 0. nihan panglukatan gaṇapati, wnang angge midĕr, śa, ampel gaḍing rajah gaṇa, tangan kiwa ngagĕm cakra, tangan tngĕn ngagĕm gadā, duluranya bantĕn, ajuman putih kuning, sucī asoroh mahiwak pithik putih jambul, toyane mawadah sangku tmagā, skar sudhāmala saha prasasantun, arthanya 1100, samsam dona katima, rajahan ika lĕbonakna ring sangku, ri huwusa pinūjā tiwakakna ring gnahing kamraṇan. ma.
oṃ gaṇapaṭiṃ śiwāputraṃ bhuktaṃ tu waidhatarpaṇam,
bhaktaṃ tu jagati loke śuddhapūrṇaśarīriṇam. 57
sarwawiṣawināśanaṃ kāladṛngga dṛnggīpatyam ,
parāni rogāṇi mūrcchantaṃ triwiṣṭapopajīwanam. 58
ganggomayoḥ siddhārthadaṃ dewagaṇaguruṃ putram,
śaktiwīryālokaśriyai jayanti lābhānugraham. 59
oṃ siddhir astu, [ganapata] ye namaḥ swāhā,
tlas, makweh pangrakṣanya, wnang angge ya ning gring grubug, yadin gring tatumpur muwah kamraṇan, ring hĕmpĕlan, ywadin karusakan dening sato, wnang iki tiwakakna.

oṃ ghmuṃ gaṇapataye namaḥ, oṃ saraswatyai namaḥ,, oṃ siddhir astu,, tad astu, astu., oṃ dīrghāyuṣaṃ sukhaśriyā, darśanāt tawa wṛddhiśriyā. 60

haywa weh wong waneh amaca, yan tan jāti śuśrūṣā, nirmmala malilang manahnya, yan amaca ndan aśuci rumuhun, mangda trus śuci dalĕng ri heng.
[iti gaṇapatitattwa samāpta]
Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "Ganapati Tattwa Samapta"