Lontar Yama Tattwa

Lontar Yama Tattwa

ini merupakan lontar Pitra Yadnya.

1b
Om awighnamastu nama sidham. Puniki tutur yamma tattwa, ne munggah wwang atatiwan, wwang pejah mawawangunan. puniki pemlaspas bade, ma pukulun sang hyang ibi perthiwi, sang hyang yamma dipathi , sang hyang rekatanah, bhagawan sastra walikilya, bagawan woswakarma, ulun aminta lugraha, hana manusa nira manusa wruh angawacana salwiring wewangunan, panugrahan nira sang hyang rekatanah, bhagawan sastra walikilya, bhagawan wiswakarma, ih sang hyang taru agung metu sira ing lemah, kemban de nira sang hyang ibu pretiwi, angulati sang hyang akasa, luwur nutugang yusa, karebah dening manusa nira, panugraha nira sang hyang rekatanah , bhagawan.

2a
Sastra walikilya, bhagawan wiswakarama, pakulun sang hyang ibu pretiwi, angadegang wewangunann ing hulun ring jagat nata wisesa, teka ngadeg, teka urip, pangurip sang hyang wewangunan, munggah ring sapta wara, redite, pinaka carma nira sang hyang wewangunan, coma pinaka bungkah sang hyang wewangunan, anggara pinaka gedong nira sang hyang wewangunan, wraspati pinaka weda nira sang hyang wewangunan, sukra pinaka woh nira sang hyang wewangunan, saniscara pinaka bunira saang hyang wewangunanan malih munggah aran sang satwara, tu, pinaka warna sang hyang wewangunan. Ar, pinaka pangpang sang hyang wewangunan. Wu, pinaka otot sang hyang wewangunan. Pa, pinaka roma nira sang hyang wewangunan.
2b.
Malih munggah hana ring pancawara. U, pinaka wastran nira sang hyang wewangunan. Pa, pinaka papetet sang hyang wewangunan. Pwa, pinaka destar sang hyang wewangunan. Wa, pinaka kampu sang hyang wrewangunan, ka, pinaka tungtung tutur sang hyang wewangunan ka-giriwesi sira abidwayan istri sang hyang wewangunan, listuayu rupa nira. Mantra: “pupukun sang hyang ibu pretiwi ........................................................sang hyang yamadipati, sang hyang rekatanah, bhagawan sastrawalikilya, miwah bhagawan wiswakarma, hulun aneda nugraha , ri pada nira pukulun , puniki hulun ngaturang pamrastika pangupakaraning tetangunan akedik kang pamrastikaning ta-
3a.
tangunan , agung ayu, yan lanang sang hyang tetangunan anom amepekin sang hyang tetangunan, kalingganan sang hyang siwa boda: OM MAM OM , A , AM. Fa, toya anyar , wija kuning, sam sam kanoning, asaban candana, payuk anyar, wus amantra, ketisang kabadene ping solas, angiderin ilehin ping telu. Tabuhin. Raris aturin pamlaspas, pamupuh, tegak agung, ingolah den abangun urip genep sakapenek aderek matumpeng amancawarna, genep saparikrama nira , miwah pagonen, miwah durmanggala. Piniki tatebasan durmanggala, ica paduka bhatara apang sampun amigrahane sang agawe durmanggala raneko paduka bhatara, sinungganing rahayu, sang kopakara binasmi , wastu amanggih dalem amanggih, mwah amanggih dirgayusa sang awage ngupakara sawa, mwang pirtara , puniki padaksina, upakara saklsin ipun, sucu aduluran, sesayut pangambeyan, pras panyreneng, saha bayuhan, maduluruna guling bebangkit, yen sampun kita olih laba bukti, mantuk kite, aje kite anyangkala, pasti papanjingin amilara sang
3b
nanggun karya, tadah sampun ipun asung bukti durmanggala, kalawan kite. Om twasti twasti ta den abener becik ,sang buta buti, riwus amangan anginum , mantuk kite ring kahyang yang kite, ne buktiang malu. Mantra durmanggala, ma,”pakulun sang detya parwaraja , sang jatasamak, sang buta tambekraje, sang buta ngulang aling, iki tadah saji nira, tatebasan durmanggala sajeng sasujang, iwak jahe, jinah satak salawe, puniki laba bukti nira, iki maka bekel nira mantuk, jinah satak salawe, lawe satukel numuju kite ring pasar agung, araaryan ring soring waringin, jinah ika maka panukun warna, ajak sakabela nira kabeh, poma, 3.
4a.
Raris ngaturang pasucyan. Lis salepahan, pabwat salepahane, tepung tawar sesarik, sambehin badene, ketisang lise, ketisang yeh bungkake, muncuk ambengan don sudamala, anggen ngetisin badene, raris lukat badene ban toya malih ngaturang pabwat busung, mang, “pukulan ibi pretiwi, dewa sang hyamadipati, miwah sang hyang rekatanah, bahagawan satrsa walikilya, sang hyang swakarma, miwah mendak iringan miwah sang butha panca butha, marage buta hyang kala miwah bale iringan, dewa butha newenang katuran pamrastista, hulun angaturu butha buthi, tapaka tehenan, jinah satak salawe, lawee satukel miwah sesarik om jaya sudamam swaha”. Malih mantra ngaturang lis, ma, om sang janur
4b
Kuning, ngadeg siwa-brahma ma lis papeklesa, dasamala trimala, papaklesa sang janur kuning, ngadeg siwa brahma, wenang anggeseng lara pataka . ne katur ing sekadi arep, ma, hulun ngaturang i anggareka, anggaringgit pinaka swaha sang prabutha, amreta nama swaha. Ngaturang kakurah wewajikan, raris angaturang banten , katur sanak kadi arep, mantar suci: “ pukulun paduka bhatara puniki pamrastis tane wewangunan, suci katur ring paduka bhatara, sasapuh katur ring hyang dewa butha. Raris ngaturang tirta milik, nmadaging sekar wangi, nga, toya kumkuman, mantra:” om nama siwaya, katuran pancatirta, tirta sweta tirata bhatara iswara, tirta rakte,
5a
Tirtan bhatara brahma, tirta pita tirtan bhatara mahadewa, tirta nilai tirtan bhatara wisnu, tirtan pancatirtan bhatara siwa. Om namu namah swaha. Sasonteng suci: “om pinung suci suksma swaha, om iyat iyat padaksinam, tetayag nyaiting bretah, yag nyapatni bretah, yag patni padaksinam”. Nihan sasonteng sesayut pengambeyan, mantra : om tampolasaupacara, sapurna nama swaha. Om guru paduka byoh namah swaha. Idep sesayut pengambeyan, pras panyeneng, bayuihan, katur ring pramanca phaduka bhatara, sasorohan guling bebangkit, katur ring pancabrahma, manira raga dewa hyang kala, ling
5b.
gih maka bukti, bala iringan gelar sanga punika maka bukti sang buta pada anggeling, yan kirangan luput geng sinampuranen, kinasihan dening jagat, ika srtegepan dening kawidarman. Om twasti twastita den abecik, dewa buta baktyam, sarwa bukti nama swaham. OM SA BA TA I NA MA SI WA YAM. Sasonteng gelar sanga, caru kabukti dening bhatara: “om ekawara, dwiwara, triwara, caturwara, pancawara, brahma, wisnu, iswara, purwa prasadya pukulun.”. sasonteng guling bebangkit, ma,:” pukulan sang puseh sang wil, sang dengen, sang kala karung, sang kala pajagalan, sang kala ulusinga, sang dewayoni pisaca. Mantra: pukulun sang kala enjer-enjer, sang kala ngumik, sang kala gumi, sang kala kalika, tumuruna kita kabeh, iki tadah saji nira, penek sawakul, jangan sakawa
6a
li, sinumpukana antigani sang anyar , sajeng sakerecit, iwaknya bawi sakarangan, iki laba bukti nira, ri wus sira awangan anginum mantuk takita maring pasenetante, iki makabekel nira mantuka, jinah siu satus saalawe, lawe satukel, poma. Majinah den agenep: yan menek ancaksaji, majinah gung artha 10.000 “: samalih yan madasar bade 4.000 , nanggu 25. Samalih yan matumpang sesantunya, 60.066. iki ngaran palutuk ring majapahit, saparikramaning bebanten, upakacaning pejah ngawilang nista madya utama, yan utama, munggah pabanten pabuwahan, arta beras lawe, pada 151, maka panebusan sang amawe rat, makaluput, ngaweng kuwang gumi, wirnya tatukuan , adegan, kaki patuk, nini sepret, panjangilang, matah rateng, angkeb nasi, bu-
6b
buh pirate , kumaligi, alas alasan, cikra bala , nogasaunduh, ati saunduh, getih saunduh, nyuh asibak, gula abungkul, talik asya mawadah piring, matatakan tatempeh, cekcek mawadah kuskusan, makapamelin gumi, jinah 1000, mawadah tapis, jijih mawadah tapis, sok ambu madaging kawisan, gelagar misi tuwak, kunyit, isen, maduluran guling bebangkit, tumpeng pamukbug kehnia, 54 bungkul, mawadah tataempeh, matunmpeng daderek, kehnia 66, mawadah tamas, maulam sesate galungan, mapenek nawa warna, kehnia, 9 bungkul, maulam jajeron bawi, anut tingkahnia, ulu utuh, palakiwa, kalung, matumpeng agung, maduluran sesayut pangambeyan, pras panyeneng, bebayuhan, punika caru ne ne
7a.
Di soring sawa, samalih suci genep sapretekaning suci, palinggih abale. Samalih sesantun beras acatu , benang petang tukel , taluh 4 bungkul, tin gkih 4 besik , pangi 4 besik, gula 4 bungkul lawe 4, jambe arancakan, (arancehan), sedah agabung, jinah gung arta 4000, 500, punika sane soring sawe. Samalih puniki bebanrteneting sanggar tutuan munggah suci laksana, duang soroh, canang rayunanduang pasang, pras masiap atangkeb, gelar sanga, nasi mawadah wakul, panggorengan maisi don kelor, taluh matah 9 bungkul, kawisan akawis, kekarangan jejatah, lembat asem lebeng asibak pada 9 katih. Samalih tuak akrecit , jinah, 1000 samalih banten pebaktiang sang mati, wenang mawa-
7b
dah maisi guling bebangkit, marerancangan tiying, mabanten pebaktian asoroh, makalwirnya: matumpeng kehnya, 21 bungkul, maselongsong busung, matatakan dulang, maduluran sesayut pangambeyan, pras panyeneng, punika baktine sang pejah, makabakti pasaksiania katur ring Sang Hyang Brahma Mrajapati, wineh ring Sang Hyang Wisnu Rajapati, marga Sang Hyang Siwaraditya, ne ring lepitan, suci asoroh, darpana mentah rateng, katur ring Sang Hyang Tiga Dewata sang pejah, ne ring samping sawa ne, darpana telung soroh, mentah rateng, ika pabuktyan Sang Pitara, pitarodewa asoroh, pitaroganem asoroh, pitaran sang pejah asoroh, taler mentah rateng. Yan nawa utama, maduluran pebajangan, ne we-
8a
nang brahmana, satrya, waisya, prabali, prabekel, pemangku: nging ne saking sira mpu, saking majapahit, ne wenang samangkana, sira mpu witadarma, sira mpu kuturan, sira mpu lumbang, sira mpu pradah. Ika ne wenang madasar bade, nenore madasar bade, tanwenang, bali tabung, bali aga, kayu selem, celagi ayung, ika treh bali mula, ika wenang wadah lali wasan, badodagan, ika tan wenang mapabajangan. Samalih ne wenang, satrya, waisya, prabekel, pemangku, saking sira mpu wita darma, mpu kuturan, mpu lumbang, mpu pradah, ika wenang pabajangan.
8b.
Samalih banten pamelasan, guling pabangkit, asoroh genep, sabikas dulurania ipun, mamargi jukung-jukungan, meras cucu, tata, arta 1000. Samawastra saparadeg, bungkung, keris, punika anggen meras cucune, sang pejah, dadine kebusan, desa sang pitara , megantung di petung gulung, samangkana ytuluring dewa sastra. Iki panugrahan anuduh sarajakarya, mwang amerastista salwiring prastista, sa, samsam kuning, bija kuning, mantra: pukulun sang hyang guru reka, sang hyang kawiswara, sang hyang saraswati, ginalihningsun nugraha, prajaha sasolah ulun awenang, lam pah tan wigna lara,paripurna nama swaha. OM AM OM MAM, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, Sogiparipurnanama swaha. Raris ketisang ping tiga, inem ping tiga, usapang kawake.
9a.
Samalih Trilingga, ma,:”Pukulun Bhatara Durga, Bhatara Guru, Bhatara Brahma, Bhatari Durgaring bongkol lidah ulun, Bhatari Guru ring madyaning Brahma ring pucuking lidah, adnya hening hulun angacap Parama Siwa tan pateleteh, AM, OM, MAM, AM, AH. Malih Siwelingga, mantra: OM AM UM MAM, Siwa, Sawa Siwa, Parama Siwa, Siwa ring tangan kiri, Sada Siwa ring tangan tengen, Parama Siwa ring idep, Om Siwa suksma namah swaha. Raris ngastawa ngraha, panglukatan, mantra: Om okir-okir, sapto okir-okir, komahmah isana, IdaWidi Iki Wedan banten, tata waca tat pramada nama swaha, AM, AH. Payuk anyar, kuskusan anyar, sibuh pepek, dwi-dwian, pi-
9b.
tung swah an, wije kuning, samsam kamoning, sehet mingmang, karawista, don sudamala, madu kambangan, padma sekar solas swahan. Mantra pasepan, ma: Om Swaha dipa prayojanam, lingga purusa rayojanam, pukulan Sang Hyang Tiga Siwa, Panca Dewata, Hulun Aneda Nugraha ring padanira pakulun, hulun anuntun paduka batara, tumedun paduka Bhatara saking tanhana, anuhut kukus menyan majegau, lescandana gading, kukuse manengen, pinaka pangundang Dewa, tumedun saking tan hana, alingga saking awing-awang, amicayang gangga maha mreta, maka panglukatan Dasa Mala Tri Mala, papa klesa upataning Dewa, lukutakena larawisya. Mantra ngaregep ngagem sekar kalpika, ma,. OM, YAM, MAM, Siwa mukti prayojanam, tastra dipa muktiam, wedam tumadian Bhur Bwah Swah maha widyan, atma mandi ratma, at-
10a
ma suksma atma, suda, 3, malaning winangkaram, ning masarira kabeh, OM SA BA TA A I NA MA SI WA YA, Om kapur MAM, OM prabuta ngadang adang, dalam sangpitara, ring dalam dalam puniki, mangkin baktinipun akidik, maka pamukaparan ipun, agung sinampura den paduka batara, sinungganing oleh dalan rahayu, suksma swaha. Raris ngaturang pasucian, mantra: “pekulun Sang Siwa raditya, mwah pangawa iringaning dewa, miwah Sang Hyang nirmala nama swaha. Mwang Sang buta hulun aweh pasucian, Om buta suci nirmala nama swaha. Pasucian sang pitra, ma, : “sucia antu pitarodewa, suciantu pitaro gandam, suciantu pitaro nama swada dyus tang tang tupitaro dewa, dyus tang tu pitaro ganam gyustangtu pitaro nama swaha.”
10b
Sahayastu pitaro dewa, sahayastu pitaro gandam, sahayastu pitaro namaswada, lapyantu pitaro dewa, lapiantu pitara gandam, lapiantu pitaro nama swada, toyantu pitaro dewa, toyantu pitaro gandam, toyantu pitaro namaswada, puspantu pitaro dewa, puspantu pitaro gandam, puspantu pitaro nama swada, basmantu pitaro gandam, basmantu pitaro namaswada, jagrantu pitaro dewa, jagramtu pitaro gandam, jagramtu pitaro namaswada. Malih pangaksama katutuhan, aturan baktine sang pejah, man tra: pabwat, ma, : Om awing-awang tutub akasa tutub pratiwi, katutuban alawisya, pukulun batari Shang Hyang  Brahma Prajapati, Sang Hyang Wisnu Prajapati paraga Sang Hyang Raditya ulun angaturaken bukta-bukti, ta
11a.
pakan tehenan, bras sakulak lawa satukel, Om Dem. Iki mantram lis, mantram: Ih Sang Janur Kuning, turunan Sang Brahma, elis papa klesa Sang Dasa Mala, Tri Mala, papa klesa Sang Janur Kuning, turunan Siwa Brahma, kageseng den Sang Hyang Siwa Brahma, moksah hilang namaswaha. Pukulun Sang Hyang Siwa Raditya, miwah Dewa Nawasanga, Dewan Sang Pejah, hulun angaturaken, tangga menek tangga tuun, pi naka sasapuh, tur katur ring padukabhatara. Raris ngaturang tirta prayoga, prajaha, mantra : Om Pranamya baskara Dewi,  sarwa klesa winasanam, pranamya raditya sarwa ganam mukti bukti pranam, Om Bhur Bwah Swah, Om RAM REM SAH dasak sara nama siwaya. Raris ketisang ping telu.
11b.
Ngaturang tatabuhan, kakurah wajik, ma, : nganteb banten, ma, : “pukulun puja batara kumeleng, kang pinuji batara darma, nguniweh jagad sak lesa, akasa lawan pratiwi, raditya kalawan pulan, Sang Hyang tunggal amuja sarining rat, astute denam loka, OM YAM pranamya sarining rat, sucinirmala namaswaha. OM sama sapurna nama swaha, OM yat-yat radaksinam, ya but patining sari pawitram. OM prasta parameswara, suda ta nama swaha. Om tampola sapacara, sapurna namaswaha. Om Guru Paduka bio namaswaha, idep caru kabukti dening batara. Om twasti den abecik, Dewa buta bukti namaswaha. OM AM  OM MAM, Brahma Wisnu namaswaha. OM Hyang Pramesti Guru, angayab sari-sari, luputakena tu-
12a.
lak, sari-sari nama swaha. Ngaturang tatabuh, arak tuak, pawajikan : pukulun Sang Hyang Raditya, sampun katur padaksinaning wong pejah, ring paduka berate, suci katur ring paduka bhatara, Sang ngambani, sesayut pengambean, peras penyeneng, sasorohan pabantening wong pejah, sampun katur kabukti, dening panca pangawak. Raris buktiang banten guling bebangkit, mantra : Pukulun Sang Puseh, Sang Dengen, Sang Pati, Sang Wil, Sang Kala Karung, Sang Kala Pajagalan, Sang Kala Ulu Sing, Sang
12b.
Dewayoni sakti, suntingalin baktining wong pejah, wus amukti sarirana ring rage sarirane kawalunan ipun, sing kiranga luput, geg sinampuranen, kinasihan dening jagat kasegrepang dening kawidarman, OM SAM BAM TAM IM NAM MAM SIM WAM YAM. Mantra geler sanga, : pukulun Sang kala enje-enjer, Sang Kalika, Sang Kala Sagumi, Sang Kala Pajagalan, Sang Kala Panca Kala iki tadah saji nira, segeh sawakul, si
13a.
numpaning antiganing anyar, jangan sakawali, iwaknia bawi kakarangan, sajeng sakaricik, jinah syu lawe satukel puniki labe buktinira, yan sira sampun polih bukti aja sira milugraha, pome, 3. Riwus sira yan amangan aminum, mulih maring pasesetan ira, iki maka bekel nira mantuk, jinah lawe, rumujiga ring pasar agung, agrarian sira soring waringin, jinah punika maka panukun warna, ajak sakabehan nira, poma 3. Mantram muktiam buta, ditebenam sawe ne ma: Ih
13b.
Bregala-bregili satorasi kalwigraha, miwah sang buta ngadang-adang, sahananing buta, wenang amukti ring soring sawe, puniki maka bukti nira, sasorohan banten, deg-degan pada ngelingin, maka bukti nira. OM swasti-swasti den abecika, buta buktiam, sarwa bukti poma, 3. Raris buktiang pitara, ma: buktiamtu pitara dewa, buktiamtu pitara gandam, buktiamtu swada. Tigantu pitaro dewa, tigantu pitaro gandam, tigantu pitaro nama swada. Sadanantu pitaro dewa, sadanantu pitaro gen dam, sadanantu pitaro nama swada, matabuh arak tuak. Mantra: segehan, ma: Ih I Anggapati Mrajapati, Banaspati, Banaspati Raja, Metu kita saking arep saking uri
14a.
saking tengah, yen sira lunga, aja amarah-marah desa, usih silih gawe, iki tadah saji nira, segeh banyu mahamreta. Riwuus sira amukti, maluaran kita kabeh. Raris miktiang sang pitra katutuhan, sutan nira kabeh mantra mabakti: OM AM UNG MAM radewa nama swaha, pukulun Bhatara Siwa Raditya, Santana nira sang pejah, penastas dalanya suksma ring dewa. Om awignam astu tat astu-astu, subam astu dirgarastu tat astu-astu. Kawangen, mantra: OM SAM BAM TAM AM IM NAM SIM WAM YAM, radewa namonamah swaha. Pukulun Sang Hyang Raditya manusa, santananira sang kaupakara, ngaturang bakti pangawangi pukulun.OM ayu wredi, asu wredi, mahastute amrete nama swaha, AM UM MAM. Pukulun paduka Bhatara Siwa Raditya, sang pitara andang rahayu, samalih sang kantun, lana yusanira. Mapakang pirata, pitra, ma: Om moksah pitara,
14b.
suksma swaha. Mameras cucune kaping arep, banten pameras, saksiang ring Sang Hyang Tiga Dewan sang pejah, miwah ring Sang Hyang Siwa Raditya. Banten ring pakiriman, saksiang ring Sang Hyang Ibu Pertiwi, miwah ring Sang Yamadipati, Sang Kala Pati, dang aweci, sahananing Dewa Buta, ring setra agung, bebanten ring Mrajepati, Iwirnia: suci asoroh, maduluran asayut, pangambeyan, paras, panyeneng, katipat kelanan, dampulan, belaying kesor, kawisan arong, mentah rateng, ne ring baktai ibu partiwi katutuhan adan danan, angen tatungap di bancingah, sang adroe karya ne marep ka segara, banten tatungape anggen, tekene uli ngirim, wenang gelar
15a.
ang dipamesune diwang, keni sampun nipik kepisaga, nging ne materiwangsa nganggen. Nihan tuturan atma tatuaning atma, anging ling Sang Yamadipati, satingkahe ngupakara atma, ring desa karyanang pangawak candana, panjang nyia sahasta samusti, lumbangnia patang jari masurat atma, purwatmaja, madaging sastra dasaksara, pancake sara, triaksara, ruabineda, wus sinurat, ketisin tirta pabresihan antebin sesantun, raris banten kedalem, pangulapang kesetra agung, uningan tunas tebusin, tan suka atma ne sangkep reka, ring pengawak awaka. Iki banten panebusan ika, ne katur ring Batari Dalem, I wirnia: suci mawulan bebek putih, maduluran sesayut pengambean, pras panyeneng, saha kabayuhan, nasi gabungan, maiwak bawi kekarangan, sesantun ben agenep, gung arta, 8500, samalih gula, 4, tingkih, 4, ppangi, 4, taluh, 4, base ambengan, buah rencean, sampun puput pinunasin
15b
ring Batari Dalem. Samalih bantene kesetra, uningan ring batari ibu pratiwi, ni wa ring sang yang madipati, miwah ring sang Aweci, miwah ring Kaki Kala Pati, sahananing dewata, miwah san sang catur sanak, sang rumaksa sawa ne ring setra agung, ika ne wenang inasin, wenang tebus sawa ne, watangne angopekare atma ika, bakti penebusan sawa ne, panebusannya suci asoroh genep, gibungan, rarumbag gile. Samalih sila bang bange di sema, panak biu kayu, sawane di seme, gaenang dar, kalunga kasturi, punika pa
16a.
ngawak candana ne upakara, di jumah kadi-kadi nguni, taris resihin, pandusang, bebekin wangi-wangi, eke, waja, momong, mirah, kemkem mirah, tibakin tirta kamanahang, Brahmana Siwa Boda, raris ringkes. Nihan tingkah nia pabantene, di tebenan sawane luirnia, nista madya utama, utama nista, undakarayang, bebanten pabuktiang sang buta buti, ne wenam magenah sasoring sawa, Iwirnia tatukon, panjang ilang, mentah rateng, angkeb nasi, bubuh pirata, pangangkat-angkat, ceg-ceg sok ambune medaging kawisan, gelagah sembung, putih kayah, baluluk, nangka, pusuh, gedang, mawadah tatempeh, ati sawinduh, mawadah piring, getih mawadah nyuh asibak ne asibak
16b.
misi gula abungkul, taluh abungkul, mawadah pingan. Samali matatakan nyiu, kumaligi antuk payuk, 5, bungkul misi yeh, masampian busung, makatih- Katihan, misi lilit-linting, gamet, matatakan tatempeh, lwirnya aapan guling bebangkite, tumpeng pamugpug 55, bungkul, matadah bebangkit, matumpeng manca warna, madederek 64, masoroan, sesayut pengambeyan, den agenep runtutania, linggih abale. Samalih sageneping sasantun, matulak sakerura, den jero mangku Dalem, sesantun gung arta 1100. Samalih lwirnia padagingan tatukone, bras kuning maraup candana, maasab, patang prapatan, rarisreka, atma tatwa ekacatur, sakenak, madaging jinah magenah nawa desa, nga, ne kangin pinaka hulu,majinah, 55 keteng, ne ring gneya, 88, ne ring daksina majinah,99, ne ring neriti majinah 33,
17a.
ne ring pascima majinah, 88, madaging don kayu pancalaywa, 4, panarus desa, ka wangen, 1, nyuh makerik makaput, madaging padma, matali lave tridatu, panak byu kayu, madaging pipis, jaum pacekang di bongkol byu ne 9 katih. Malih lilitin benang tridatu. Malih pusuh byu kayu, tatakin kulit jarungga, makeles, talinin lawe tridatu malih utu abungkul,tatakan padma, talinin lawe, bumbung tiying gading, lilitin pipis kehnia, 22, panjangnya acelek temu-temu den agenep, pada limang iris, wa dahin tangkih, kacang komak, kakara, undis, mawadah tangkih, ketan-barak, ketan putih, injin mawadah kebek-kebelan, matali benang menurut beras. Malih jae duang impang, mwadah tangkih, bawang,
17b.
kasuna, cekuh, kasela, saberang, jagung, byu agung, ubi, sikapa, salak den asregep, ungkusang ragi, 2, ne tileh, tingkih, 2, pangi, 2, taluh, 2, gula abungkul, ne tileh, do dol, 2, sumping, 2, kelaudan, 2, bubuh sumsum makaput ban daluwang, 1, bantal tangan suku, 8, bantal jariji, 20, dadyang petang pesel, wangi-wangi den agenep. Samalih kencu, atal, prada, kawat, gaguntingan, mas, selaka, podi mirah, 9, bulu-bulu apasang, prabot undagi mawadah kropakan ban dapdap tis, yening  wong  lanang punyan mandori putih. Samalih byu bunga, byu kayu, byu lumut, byu tambaga, byu  gedang saba, adasa bulih, byu ktip. Malih kulit katimun, pepare abesik, serikaya, kalimoko, bila, bun tan pawit, sungsungguyu, dinding ai,
18a.
menuh, tuwung bola, don intaran, sentul apenekan, mawadah piring, betutu siap mawadah piring galagar, cambeng, cekel, sujang kalatkat sudamala, apasang, upa dagingin puspa ijo, beras sakulak, majinah 254, kawangen 1, don kayu pancalaywa, 1, taler sakadi padagingan tatukon anging pada 1, padagingan panjang ilang, taler madaging temu-temu, wangi-wangi pada mabesik, bulu-bulu, ne matah madaging sarwa matah, katipat matah, sasate matah, balung gagending matah, padi, sente bang, sujang, cambeng, kalakat sudamala, don lateng, samangkana kramania, manasi ma guling, baan carang dapdap, mataluh maguling salinting, hana wenang makaki patuk, hana wenang nini sepret,
18b.
hana wenang nora ring matebusan, wenang ma kaki patuk, yan sampuning kapatuting ngupakara sawa, mwah angupakara atma. Puniki panugrahan, ma, : “pukulun Sang Gurureka, Sang Hyang Kawiswara, Sang Hyang Saraswati, gilihan ingsun nugraha, sa solah ulun awenang, lampah tan wigna lara, paripurna nama swaha, AM UM MAM, Siwa Sadasiwa Paramasiwa, nama swaha. Da mangutang tatukon, iki panu grahania, ma, : “pukulun Bhatari Ibu Pretiwi, miwah Sang Yamadipati, hulun amawiti lugraha ring de nire pukulun, hulun angadegang  tetangunan, pengawak wong pejah kabinasmi, tatukon panjang ilang, puspa ijo, paragan pitara, tatukon paragan, sanak
19a
acatur, panjang ilang pengawak Bregala-bregali, sato resi kalawan greha, ganjaran pengawak jelahir, mukahir, mikahir, selahir, ica Bhatara Ibu Pretiwi, miwah Sang Yamadipati, rumanjing maring pengawaking wong pejah mantra : AM OM MAM, Siwa Sadasiwa Paramasiwa, sawa nowaran wanasana. OM YAM NAM Siwamurti prayojanam, katastradipa muktyam, wedam tunya, bubur swahanya, atma maniratma, atma suksma atma, suda-suda malaning wilara, ling masarira kabeh. OM SA BA TA A I NA MA SI WA YA. OM kapur MAM, OM prajasunia, cuntaka papa winasanam, wibuh winasa ya. Mantra : OM Wisnumurti, Kumara ya namah. Puniki pangupakaraning wong pejah, sampun usan
19b.
kaupakara, kabinasmi ring setra agung, yen ayekah kangsen, ngupakara di balene, nyekah kakangsen, nga, pangupakarania di arepan sanggahe, suci asoroh, saji lekahan, darpana, macatur sasah, maulam bebek pada tampakang taluh, dinatahe  nancebang sanggah tutuan, rong tunggal munggah suci tiba ro duang soroh, saji lekahan, macatur muka, rantasan sapradeg, putih kuning, barak selem, samangkana lwirnia, yania ngupakara di balene, nga, sekah kakangsen, dinatahe di arepan pamedal sanggahe wenangnia. Puniki, nga, nyekah kuring, nga, pangambil karyane, nancebang sanggah tutuan, masoroh macatur, madewa dewi, matetebasan dewi, mapenyemek, munggah rantasan sapradeg putih kuning, barak selem, sesantun, maberas sa
20a.
prapatan, jinah gung arta 55500, nyuh abungkul, taluh, 10, pangi, 10, gula, 10, ting kih, 10, base agabung, buah arance, ane diyunan sanggar tawange lawe satukel, jinah gung arta 225, ne nyunan sekahe, suci, saji, cambeng, catur sasah, madarpana, peji, yang dudu, byu lalung, maganjaran, madamar kurung, disanggar sekahe, karya rauhing nggeseng. Iki, nga, nyekah mamadya, yan nanceb panggungan, ne dadi wenang karya ngamadya, yan utama, masanggar tawang marong 3, munggah suci tiba ro, pandiri masaji, maguru agung, matebasan gana, masiwa bawu, mapapadan suci, maulur, rantasan agung den agenep, beras skeet prapatan, lawe, 10, tukel, nyuh, 10, tingkih, 10, gula, 10 bungkul, babungkilan, bawang, kasuna, basa-basa den agenep, mapunia
20b.
madabning, beras aprapatan, siap saplaken, saji, tarpana, mentah rateng, maadegan, mapabajangan: yenia mamadia wenang mangarang. Yenia mangun sekah pitara sangge, suci asoroh, darpana asoroh, guling bebangkit asoroh maulu utuh, mapabugbug, mapala kiwa, sagenep saduluran ipun, memaca putru, memaca parwa, padanda punya Ida wenang muputang. TELAS.Yan manian ngambil karya ne, tan wenten masanggar tawang, bebanten sekadi arep, mantra: sane ring arep, sanggar agung wenang tangun, rong tunggal, maeteh-eteh, padudusan kumba carat, kakelen tingan, padangdangan,masurat sanjata Padma, Cakra, Gada, Bajra, Trisula, Angkus, Moksala, Tomara, Konta, Lugora, Tuvek.
21a.
Samalih tingkahe ngeseng sawa ring setra agung; yaning utama yenang mapamasmian, mwah matatakan api, mabale lunjuka mwah mabale silunglung, ika wenang nyekah kurung, mwah nyekah memadya, sekah ika wenang mageseng di duhur, tirunan maring setra.
21b.
Saika kramania nyekah, wenang matirta empul, saking Tampak Siring, satitahe nunas tirta empul rawuhing ketan pulaga, bras pulaga, bebek pulaga, taluh pulaga, lindung pulaga, nyalian pulaga, samalih tirta sindung ring Basukih, saiki kramania manyekah kurung mwah manyekah memadia, cara bukur, wenang makara(makarya) jempana undag tatelu. Munggah aran ne tanggunang di candanane, dadi bangke-bangkean, asiki kramania: …..........
22a.
Malih piteges wadah nista madya utama, neutama telung tumpang pepalihane, ne ring dasar munggah bacem, wus bacem, munggah palih batu, wus batu munggah palih taman, wus taman munggah palih sari, munggah badadara. Ika, nga, palih bade, yapwan dasar bade, yapwan menek gunung, gunung tajak, ya pwanmenek tumpang. Samalih ne menek tumpang ika, nge, bade, pateh palihane, tatiga dasar bade, mwah menek gunung, mwah menek tumpang, ne matumpang ika, nga, bade. Samalih wadahe pepalihane duang tumpal, ne di dasar, menek bacem, wus bacem, menek palih taman, wus taman menek palih taman sari, menek bada dara, ya saika, batur sari ngaran. Malih yan palih sari, maka duang umpal, ika penekin gunung, gunung gepel, nga, panganggene Pasek Kayu Selem ika utaman Bali ne, ne nora dadi entas sang Prewita, ika
22b.
nyamuka, nga, gawenia, apan nyamuka gawenia, tan hana puja mantra penglukatan, pamarisuda salwiring pabeyane matamyu sami, yan kayun wangsa Majapahit ambaksa, kena pamastu ala, ring bhatara kawitan, pamastunia, uwah kamekania, abot sai-sai, ical swabania, marupa tani kelen. Samalih ical kawikannia mararas tani kelen. Samangkana alania sawangsa Majapahit. Malih tegesing wadah lalimasan, mapepalihan aumpal, ririg kacang, ring lamba kutis, panganggoning ne matuwun mapegat. TELAS.
23a.
Puniki, nga, wadah dasar bade, nga, bebaturan, saiki titahe ngupakara atma, pitara, wenang manyekah kurung, menek catur. Samalih dingirime, makarya sekah jam pana, undag telu marerencangan wenangnia. Jempana maundag telu. Puniki rarancangan dasar bade. Iki ngaran wadah lalimasan, panganggene matuwun, mwah mapepegat, ukur busung ne wenang.
23b.
Saika prabeane mapapalihan, pahe ring labe kutis, wadahina wenang tan wenang mapaplihan. Puniki, nga, wadah babodagan, prabeania matuwun makapapegat, panganggening jalati kalung, ukur bulung. Samalih pitegesing wadah lalimasan, mapepalihan atumpal, ririg kacang pahe, ring lamba kutis, panganggening ne matuwun prapegat.
24a.
Puniki surating walantaga, sang Satriyaning wangsa, Satrya wacana, Satrya byuh berana, Satrya Sojanma: yan utama sesantun 16.000. Samalih yan madya, sesantunnia 8.000. Samalih ne nista, sesantunnnia 4.000, sami matanggu ne utama 500; ne madya 250; ne nista 125, saika pangajian toyanya. Puniki pangentas madya, maparipih mas aparoan ajinar, masurat U-kara, mapodi mirah, kehnia 35, padang lepas kehnia 108, ambengan 108, wijania kehnia, samsam kamoning, mapekelem pinaka bekel sang pejah, nga, ring arepan walantaganya.
24b.
Nihan Yama Purwa Tattwa Atma, ling Sang Yamadipati, sasolahing wang Majapahit, yan hana sawa kasurupan siti amendem, atiban wenang prateka, yan nora prateka, wenang andeg samaya, wenang tinatasa banten ngandeg samaya, luwirnia: panjang ilang lebeng matah, bubuh pirata akelatkat, angkeb nasi maduluran sesayut pangambeyan, pras panyeneng saha bayutan, katipat kelanan, dampulan, belayag pesor, ra yunan, canang pangrawos, tubungan, tadah sukla pawitra, lenga wangi, burat wangi, sekul gibungan, iwak bawi kekarangan, madaging sate lembat asem, pada 8, sami magagecok, madan urab putih, urab barak, mage, mabang, mapapenyon, malawa, makomoh, jukut don balimbing, ares, tabehan, urutan sembhuk, tum, balung pin dang, balung panggang, balung gagorengan, marumbah gile, maseseb mentah, mawadah limas panyolasan, lembat asem, lembat calon, pada sola standing, pamasegeh, matatabuh arak tuak, marep ika kadi ring arep.
25a.
Yan mati salah pati, dudu ing pati, telung tiban wenang prateka, yan nora prateka, wenang andeg samaya; yan ngulahing pati, limang tiban wenang prateka. Yan mati aturu, mati atimpuh, mati angadeg, siningat ing wanting, pitung tiban wenang prateka. Yan nora prateka, wenang andeg samaya; yan mati nyuang somah anak, limolas tiban wenang prateka, yan nora prateka, andeg samaya. Samalih yan ana wang mamaduan muani, tekaning patinia, wenang telung dasa telung tiban wenang prateka, padanda wenang ngalukat, Siwa Boda wenang ngentas; yan tan samangkana naraka Sang atma ika, kasasar. Samalih yan mati kena sakit ila, wenang matanem tepining samudra, roras tiban wenang prateka, yan nroa prateka, wenang andeg samaya. TELAS.
25b.
Mwah yan arep angupakara sawa mwah atma, karyanang pengawak candana, panjangnia sahasta tangan, salinjong lumbangnia samusti petang nyari, masurat atma pwa tatwatma I ya, madaging sastra pancaksara, triyaksara, dasaksara, rwabhineda, ika gelarakena ring buwana alit sang pejah, wus tinulis, ketisin panglukatan pabresihan, raris watin ambengan, kulitin kamben langah, yan upakara ring setra, tampel dadaning sawa, sawa karasnyan, nga. Mwah yan arepa ring desa, candana ika upakara kadi nguni, lwirnia; tunas tebusian, ring Ida Bhatari Durga pangulun setra agung. Samalih tunas ring setra, sawa atmane ring Bhatari Ibu Pretiwi, asukang ka pangawak candanane, ngaturang pabanten kadi ring arep, raris sapuh bangbange, ketisin tirta, raris budal, sarawuhe ring pempatan, ulapin, papagin, bebantenia kadi ring arep, rawuh ring apumahannia, raupin, sisigin, ambuhin, siramang, balonyohin, siam antuk yeh kumkuman, raris kambenin sabukin, saputin, dagingin wangi-wangian, bebekin, buku-buku panyolasan, ne gelarang kawangen sarambut, kawangene jariji, kawangen dadane asya, porosan. Samalih kawangene alit, nembelas, raris gelarang
26a.
meka waja, don intaran, pusuh mnuh, jijih mwah malem, lengis kapur, monmon mirah, wus mangkana raris lukat tibakin tirta pamanahan, pabresihan. Wus samangkana, raris angkebin raine, angkebin sawane. Samalih sembar don tuwunge, tampel sarirane, sikapne mergiang, raris gulung, gelilikin taluh. Wus samangkana, raris santanane istri masulub, ne kakung tan wenang masulub. Wus mangkana munggah ka tumpang salu, paplengkungan, pambau, dagingin angkeb don kayu, papah biu kayu, tatindih sutra petak, angkebin dagingin jinah asia, rurub kasa muah kajang, ukur gelarang mareka kadi arep, kembang ura kreb sinom. Samalih kasa, gringsing, angenan atatakan bokor, amumo warne antuk sutra paranawa, ulon-ulone diluhur sawane, adegan di luwanan sawane, malih deling kotak, pamanahan toya ne, samalih di bale lapitane, sanggala lapitan, saparikramaning upacara puput.

Demikian isi sastra pitra yadnya Lontar Yama Tattwa, semoga bermanfaat.
Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "Lontar Yama Tattwa"