Caru Pamangguh Pamali - Lontar Bhama Kertih

Caru Pamangguh Pamali - Lontar Bhama Kertih


Iti pamangguhan pamali, 

lwirnia : Caru bulan ring tengah. cawu petik bilang samping (sisi), manca desa genahnia, halednia don byah, beten don byahe, klupakan tiying, madag­ing hole-hole, sami porosania don girang-girang, pamornia tahin blek, buahnia biluluk, plawania lateng ayam, iwaknia lindung, bluwang, katak, balang, capung, sami maguling.

Iki pamangguhan alit, nga. :

Salwir ing caru manca-sanak agung alit, panca klud wali walik sumpah, tawur gentuh masasapuh, panca-wali-krama, eka-dasa-ludra, maligya bhumi, mwah salwirning caru, wang hama­nak salah ring pamanggahan, ring sawah, ring hulun empelan, ika sami wenang dulurana pamangguh pamali, mwang sasayut durmanggala, sasayut pancaklud, hanulakna ageng alit ing swakarya, wenang lakwakna.

Iki pamangguh Pamali, nga. 

Sana agung : Sadhana, banten 5 nyiru, sega cacahan 33 tanding, nganut pahideran, ne putih, purwa; ne barak, daksina; ne kuning, paschima; ne ireng, utam ; ne brumbun, ring madya; nganut hurip ing Pancha-warna.
Mangkana dandananiya, raka saka wenang, iwaknia satha man­cha-warna, lis padha mapuhun, malih magawe Sanggah linggih Pamali mwang boki, 5 besik, mahaled klopekan tiying, ma­plawe rwan tihih, rwan bwah, mabuhu rwan temen, gagirang kayu tulak, rwan ing dhapdhap, slepan, matali benang trida­tu, 5, pesel kwehniya, genahang ring linggih Pamaline, genahnia mancha-desa. Ring madhya suci asoroh, boki hika madaging tumpeng padha madanan,
lwirnia : Purwa, putih 2;Ddaksina, bang 2; Paschima, kuning, 2; Utara, ireng, 2; Madhya, mancha warna, 5; iwaknia manurut tumpeng, tetebus mancha-warna, kwangen 5 harthaniya, nganut hurip ing pancha-desa.
Mwah hameten clebingkah ring pakarangania, midher mancha – desa, kumpulakna ring genahe macaru, mwah mancha-desa genah­nia, sinurat dening aksara Pancha Brahma, SAM, PUR, BAM, (DA); TAM, (PA); AM, (U); IM, (MA); matorek pamor mah empat, raris genahang ring bokine.
Banten ika, matatakan klatkat pakideh, mwah sangkwi gde, pur, da, pa, u mwah twak den akeh, mawadah kawu mabulu, 5 besik, pras panyeneng, sesantun 1, bras sakulak, hartha 777, pamarginia ring dina nemu Kajeng Kliwon ring Sanda denis hacaru.
Wenten mamangguh dumun, mahider mangidul, mangulon, maring tengah. Mangkane tingkahe mamangguh Pamali, raris punduhang ring tengah, irika raris sasontengin, malih tunasang tirtha ring Panghulun Setra.

Iki ngaran Pamangguh Pamali, wenang hangunduraken Pamali, 

iki pujania, ma :
Pukulun kaki Pamali, nini Pamali, ingsun hangunduraken Pamali Agung, pesengan I Gubar Gumi, pramantran I Pamali, ngaran I Guyang hati, prebekel I Pamali, ngaran I Tunjuk Hati, sedahan I Pamali, ngaran I Sandi Pati, panyarikan I Pamali, ngaran I Tumbak Api, kesinoman I Pamali, ngaran I Kuyang-kaying, juru tulis I Pamali, ngaran I Tuwek Wesi, bhujanggan ing Pamali, ngaran I Muyang-maying, juru cendek I Pamali, ngaran I Pular Palir, maka dewan ing Pamali, mape­sengan Sang Ratu Manjaya, tka madocararan I Pamali, ngaran I Pamali Banthang, Pamali Tunggak, Pamali Tunggek, Pamali Pacek, Pamali Jangat, Pamali Brahma, Pamali Wisnu, Pamali Pulung, Pamali Sukat, Pamali Jalingjingan, Pamali Tukad, Pamali Sawah, Pamali Sema, Pamali Desti, Pamali Teluh, Pamali Moro, Pamali Hangin. Satus hakutus haraning Pamali, tka kita kabeh, padha patuh hingkup, asanak ring pun anu, sang adrewe caru, puniki hana ganjaran ira, katur ring Ra Kaki Pamali, Nini Pamali pa­hingkup agung, pamangguh agung, ingsun anugraha, hamukti sari, lawan sanak ira kabeh, wahana wadoracan ira samodaya, sampun sira malih hanggringin, janma manusane pun anu, wehana hurip warasa, dirgha-yusa tkan ing hanak putunia kabeh 10 mukti pwa sira wus amukti, mantuka sira ri Kahyan­gan ira sowang-sowang.
Ong Sarwa Pamala – pamali bhyo swaha, apanaku rumawak Sang Hyang Brahma jati.

Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Posting Komentar untuk "Caru Pamangguh Pamali - Lontar Bhama Kertih"